Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1150/6.12.2005 Αντιμετώπιση μικροοφειλετών για είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών.(Αρ.Πρ.: 1116692/84321)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1150/6.12.2005
Αντιμετώπιση μικροοφειλετών για είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών.(Αρ.Πρ.: 1116692/84321)

ΠΟΛ.1150/6.12.2005 Αντιμετώπιση μικροοφειλετών για είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών.(Αρ.Πρ.: 1116692/84321)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005
Αρ.Πρωτ.: 1116692/8432/Ε-0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1150

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση μικροοφειλετών για είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του νόμου 2065/92, όπως ισχύει, <<Αμελείται η λήψη των προβλεπόμενων από, τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/74) αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος οφειλετών, εκτός του μέτρου της. κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτων, εφόσον οι συνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες υπέρ του Δημοσίου ή νομικών προσώπων η τρίτων, δεν υπερβαίνουν τα 150 (εκατόν πενήντα) ευρώ. Το παραπάνω όριο δεν ισχύει για οφειλές υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και για οφειλές από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας>>.

Έχει όμως παρατηρηθεί ότι επιβάλλονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για οφειλές που υπερβαίνουν ελάχιστα το παραπάνω όριο σε περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία είναι πολλαπλάσια της οφειλής και μάλιστα αμέσως μόλις αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα.

Για ενιαία αντιμετώπιση οφειλετών μέχρι συνολικής βασικής οφειλής πεντακοσίων ευρώ, θα πρέπει να ενεργείτε ως κατωτέρω:

α) Μόλις το χρέος γίνει ληξιπρόθεσμο, πρέπει να αποστέλλονται ατομικές ειδοποιήσεις υπενθύμισης για τακτοποίηση της οφειλής.

β) Οι ειδοποιήσεις αυτές (απλής υπενθύμισης) θα επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικό διαστήματα για δύο ακόμη φορές τουλάχιστον.

γ) Στη συνέχεια και εφόσον δεν έχει τακτοποιηθεί η οφειλή, θα στέλνετε ειδοποίηση για λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

δ) Αν και στην περίπτωση αυτή δεν τακτοποιηθεί η οφειλή, θα πρέπει να επιλέγετε μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, το οποίο όμως να μην επιβαρύνει τον οφειλέτη με υψηλά έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, η δε αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα επιλεγεί για τη διασφάλιση της οφειλής να είναι ανάλογης αξίας με αυτή και όχι πολλαπλάσια αυτής.

ε) Αν ο οφειλέτης επικαλεστεί αδυναμία για άμεση εξόφληση της οφειλής του, πρέπει να του χορηγείτε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 του Ν.2648/1998.

στ) Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται, αν επίκειται η συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της οφειλής και δεν έχουν βρεθεί περιουσιακά στoιχεία ανάλογης αξίας με την οφειλή, οπότε για τη διασφάλισή της μπορεί να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο, κατά την κρίση σας, που ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης