Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΕ Αρ. πρ. 5014/30.11.05 Έλεγχοι αγοράς περιόδου εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΥΠΕΕ Αρ. πρ. 5014/30.11.05
Έλεγχοι αγοράς περιόδου εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς


ΥΠΕΕ Αρ. πρ. 5014/30.11.05 Έλεγχοι αγοράς περιόδου εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΥΠΕΕ Αρ. πρ. 5014/30.11.05 Έλεγχοι αγοράς περιόδου εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Προς: 1. ΕπιχειρησιακήΔ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών 

2. Επιχειρησιακή Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης 

3. Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.


Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης της υπηρεσίας και ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οπότε και αναμένεται αυξημένη οικονομική δραστηριότητα στην παραγωγή, στη διακίνηση και στη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, παρακαλούμε να προγραμματίσετε, να οργανώσετε και να διενεργήσετε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, κυρίως, στους τομείς που αναφέρονται παρακάτω, με ιδιαίτερη έμφαση στο χρονικό διάστημα από 19.12.2005 έως 8.1.2006.

Στόχος των ελέγχων αυτών είναι η δημιουργία κλίματος πρόληψης και οικειοθελούς συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στην έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας και διακίνησης καθώς και απόδοσης του οφειλομένου Φ.Π.Α. 


ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στη διακίνηση και διάθεση κρεάτων και οπωρολαχανικών, τόσο σε επίπεδο χονδρικής (κεντρικές αγορές) όσο και σε επίπεδο λιανικής πώλησης (δημοτικές, τοπικές και λαϊκές αγορές) καθώς επίσης και στους τόπους παραγωγής, φύλαξης και διακίνησης των προϊόντων αυτών (σφαγεία, αποθήκες, ψυγεία και λιμάνια). 

Επίσης σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στα εμπορικά κέντρα και στους εμπορικούς δρόμους των πόλεων, και έχουν κυρίως σαν αντικείμενο δραστηριότητας: 

· Είδη ένδυσης και υπόδησης 

· Δώρα – κοσμήματα – εποχιακά είδη (χριστουγενιάτικα δένδρα και
στολίδια)

· Ποτά

· Είδη ζαχαροπλαστείου 

· Παιγνίδια 

· Κομμωτήρια – καλλωπισμούς 

· Φαγητό και ποτό για επιτόπια κατανάλωση

· Φιλοξενία σε χειμερινά τουριστικά θέρετρα 

Σημειώνεται ότι στη διαδικασία σχεδιασμού των ελέγχων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διασκέδασης και ψυχαγωγίας, διάθεσης φαγητού και ποτού για επιτόπια κατανάλωση (κέντρα διασκέδασης, μπαρ, ντίσκο, καφετέριες, ταβέρνες κλπ) θα πρέπει να επιδιωχθεί η όσον το δυνατό μεγαλύτερη διασπορά των συγκεκριμένων ελέγχων. Περαιτέρω στα κέντρα διασκέδασης με επώνυμους καλλιτέχνες και στα «επώνυμα» καταστήματα ψυχαγωγίας θα πρέπει να δοθεί έμφαση πραγματοποίησης όσον το δυνατόν περισσότερων ελέγχων. 


ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 


Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση των ελέγχων και η δημιουργία κλίματος πρόληψης στην αγορά, θα πρέπει ο αριθμός των διαθέσιμων συνεργείων ελέγχου να αυξάνεται σταδιακά, από τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου και να κορυφωθεί στο χρονικό διάστημα 19.12.2005 έως 8.1.2006, με το σύνολο της διαθέσιμης δύναμης κάθε υπηρεσίας. 

Η διάταξη των συνεργείων θα κατανέμεται ανάλογα με το υφιστάμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Θα πρέπει επίσης να δίδεται ιδιαίτερο βάρος στον έλεγχο, κατά τις ώρες εφοδιασμού των καταστημάτων, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή, αλλά συνήθως κρίσιμες θεωρούνται οι πρώτες πρωινές μεταξύ 06.00 – 08.00, οι πρώτες μεταμεσημβρινές μεταξύ 15.00 – 17.00 και οι ώρες μεταξύ 21.00 – 23.00. 


ΙV. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ 


Για την υλοποίηση του αυξημένου αριθμού ελέγχων, που θα πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο των διαθέσιμων υπαλλήλων, ανεξαρτήτως των τμημάτων που αυτοί απασχολούνται, ούτως ώστε η παρουσία της υπηρεσίας στην αγορά, με τη μορφή των εμφανών ελέγχων, να καταστεί ιδιαίτερα αισθητή. 

Για το λόγο αυτό, τα συνεργεία ελέγχου, πέραν εκείνων που θα διατεθούν για τον έλεγχο της διακίνησης των εμπορευμάτων σε επίκαιρα σημεία του εθνικού, επαρχιακού και αστικού οδικού δικτύου, λιμάνια κλπ., θα επιδιώκουν την κάλυψη των κυριότερων εμπορικών δρόμων και των εμπορικών κέντρων της περιοχής ελέγχου, πραγματοποιώντας εμφανείς ελέγχους για τη διαπίστωση της έκδοσης των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων, τα οποία θα ζητούνται, με τη δέουσα ευγένεια και σοβαρότητα, από τους διερχόμενους ή εξερχόμενους από τα καταστήματα πελάτες. Εφόσον δεν επιδειχθούν φορολογικά στοιχεία θα ακολουθεί έλεγχος εντός της επιχείρησης, ο οποίος θα είναι σύντομος, θα αφορά τη συγκεκριμένη ελεγκτική επαλήθευση (διαπίστωση έκδοσης ή μη φορολογικού στοιχείου), θα θεωρούνται τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και θα ζητούνται οι υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α.


V. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ – ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 


Το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε και σε κάθε περίπτωση ελέγχου, στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης και διάθεσης αγαθών σε μη στεγασμένους χώρους, όπως σε λαϊκές αγορές και παζάρια, θεωρείται επιβεβλημένο στο στόχαστρο των υπηρεσιών να είναι το παραεμπόριο που διενεργείται στις παρυφές των χώρων αυτών, καθώς και σε εμπορικούς δρόμους, πλατείες, πεζόδρομους, ή κοντά σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους μας 105507/9.6.2004 και 108409/3.9.2004). 

Επισημαίνεται ότι επειδή την εορταστική περίοδο αναμένεται η εισαγωγή αμνοεριφίων από τρίτες χώρες, κρίνεται σκόπιμη η εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα στάδια, προκειμένου να περιοριστεί το απαράδεκτο φαινόμενο της ελληνοποίησης τριτοχωρίτικων αμνοεριφίων (σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με το με αριθμ. πρωτ. 111370/7.12.2004 έγγραφό μας). 

Σχετικά με τα παραποιημένα προϊόντα έμφαση θα δοθεί στους ελέγχους που αφορούν τη διάθεση στην αγορά παραποιημένων προϊόντων και προϊόντων απομίμησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι έλεγχοι θα στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη και δίωξη του παράνομου εμπορίου προϊόντων τα οποία φέρουν παραποιημένα εμπορικά σήματα, αφού είναι γνωστό ότι το φαινόμενο αυτό είναι η αιτία στρέβλωσης της σωστής λειτουργίας της αγοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. 

Θεωρείται αυτονόητο ότι με βάση το αυξημένο ενδιαφέρον για τον έλεγχο της αγοράς την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, περιορίζεται αναλόγως κάθε άλλη δραστηριότητα των υπηρεσιών, με εξαίρεση τους ελέγχους στη διακίνηση και τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης και στην αιθυλική αλκοόλη, οι οποίοι θα συνεχιστούν κανονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί. 


VI. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ «ΑΡΤΕΜΙΣ» 


Μηχανογραφικά σε όλες τις εντολές θα πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο «Περιγραφή» της οθόνης «Καταχώρηση νέων εντολών» του προγράμματος «ΑΡΤΕΜΙΣ», το λεκτικό «ΧΡΙΣΤ2005». 

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των αποτελεσμάτων, η καταμέτρηση μπορεί να γίνει από την επιλογή «Αποτελέσματα με παρατήρηση εντολής» της οθόνης «Εκτυπώσεις Αποτελεσμάτων» του προγράμματος Artektyposeis. 


Ακριβές αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας 

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης