Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA Εγκ. 83/15.11.05 Παράταση μέχρι 31/12/2005 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις Νοµαρχίες από υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγρ. 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Εγκ. 83/15.11.05
Παράταση μέχρι 31/12/2005 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις Νοµαρχίες από υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγρ. 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05.


IKA Εγκ. 83/15.11.05 Παράταση μέχρι 31/12/2005 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις Νοµαρχίες από υπηκόου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
IKA Εγκ.: 83/15.11.05  Παράταση μέχρι 31/12/2005 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις Νομαρχίες από υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγρ. 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05.

Σχετ.: Η εγκ. 70/05 και το με αριθμ. Α23/592/31.10.05 Γενικό Εγγραφο.

Ακολουθεί η με αριθμ. 31/31.10.05 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις που υποβάλλονται από υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές και μέχρι 31.12.05.

Σημειώνεται δε ότι η ανωτέρω παράταση θα ρυθμισθεί αναλόγως. Ως γνωστόν, τα πρόσωπα της ως άνω κατηγορίας για να τύχουν άδειας εργασίας βάσει των εν λόγω μεταβατικών διατάξεων, πρέπει, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, να έχουν 150 ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα 1/7/03-30/6/04 και, επίσης, 150 ημέρες κατά το διάστημα 1/7/04-30/6/05.

Υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία, με βάση προγενέστερες διατάξεις, είχαν αναγνωρίσει χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ προκειμένου να αποκτούσαν άδεια εργασίας και διαμονής, την οποία, όμως, ελλείψει άλλων προϋποθέσεων, τελικώς δεν επέτυχαν να αποκτήσουν. Από τις ως άνω αναγνωριστικές αποφάσεις άλλες παραμένουν σε ισχύ, άλλες, όμως, ανακλήθηκαν μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων (και σχετική βεβαίωση των Νομαρχιών ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν), επεστράφησαν δε και οι καταβληθείσες εισφορές.

Επειδή για την συμπλήρωση της προϋπόθεσης των 150 ημερών (ανά χρονικό διάστημα) συνυπολογίζονται και οι ημέρες ασφάλισης οι οποίες έχουν προέλθει από προγενέστερες αναγνωρίσεις και επειδή από τις Νομαρχίες ζητείται η πληροφορία για το εάν παραμένουν σε ισχύ οι παλαιότερα εκδοθείσες αναγνωριστικές αποφάσεις, θα πρέπει η προσκομιζόμενη παλαιά αναγνωριστική απόφαση να ελέγχεται εάν είναι σε ισχύ ή έχει τυχόν ανακληθεί και αναλόγως να βεβαιώνεται επί του σώματος της απόφασης "Η παρούσα απόφαση έχει ανακληθεί" ή "Η παρούσα απόφαση δεν έχει ανακληθεί".


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α.Π. 20123 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Εγκύκλιος αριθμ. 31/2005 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α'/23.8.05). Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. 26/2005 και 30/2005 Εγκυκλίων μας, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας και μέχρι την 31.12.05, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να εφαρμοσθεί στο ακέραιο η σχετική ρύθμιση. Η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα ρυθμιστεί αναλόγως. Παρακαλούμε για την αυθημερόν ενημέρωση των ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης