Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΓΓΠΣ/29.09.05 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΓΓΠΣ/29.09.05
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


ΓΓΠΣ/29.09.05 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 29/9/2005


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1128/27.9.2005 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, θεωρούνται εμπρόθεσμες οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1 ή 2 εφόσον υποβληθούν μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2005.

Τελικά οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής διαμορφώνονται ως εξής:

21η Οκτωβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1,2,3,4
11η Νοεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5,6 2α Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8
30η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9,0

Για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων που ενδεχομένως συναντούν οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες οι οποίοι είναι υπόχρεοι στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων και, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1114/26.8.2005, είναι πλέον υπόχρεοι να τις υποβάλουν ηλεκτρονικά (είτε μέσω διαδικτύου είτε με ηλεκτρονικό μέσο στη Δ.Ο.Υ.), η ΓΓΠΣ παραθέτει τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες καθώς και σχηματικά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την υποβολή καταστάσεων του έτους 2004, όπως αυτή έχει περιγραφεί κατά περίπτωση στις σχετικές αποφάσεις, εγκυκλίους, ανακοινώσεις κλπ. που δημοσιεύθηκαν μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται, ότι η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου ή μέσω ΔΟΥ, ως εξής:

Α. Υποβολή μέσω διαδικτύου (internet)
Γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr -> On Line Υπηρεσίες -> Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις -> e-Κ.Β.Σ.).
Αναλυτικότερα:

Μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από πιστοποιημένους χρήστες της υπηρεσίας TAXISnet που διαθέτουν σχετικούς κωδικούς πρόσβασης (username και password). Εγγραφή στo TAXISnet γίνεται με υποβολή σχετικής αίτησης στο site www.taxinet.gr. Οι κωδικοί αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο σε 2-3 εργάσιμες ημέρες.

Επιτρέπεται η υποβολή ΜΟΝΟ εμπρόθεσμων συγκεντρωτικών καταστάσεων και μπορεί να γίνει είτε ενιαία (για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης) είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση χωριστά.

Η υποβολή μπορεί να γίνει με δύο (2) εναλλακτικούς τρόπους:

  • είτε με τη συμπλήρωση φόρμας (επιλέγοντας «Φόρμα» στη σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ), με βασική προϋπόθεση οι πελάτες και οι προμηθευτές να μη ξεπερνούν τους είκοσι (20)
  • είτε με την υποβολή αρχείου (επιλέγοντας «Αρχείο» στην ίδια σελίδα του δικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ)
Το αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί:

  • είτε με χρήση του προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου www.gsis.gr και να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του.
  • είτε αυτόματα, εφ' όσον το μηχανογραφικό σύστημα που τηρεί ο ενδιαφερόμενος έχει αυτή τη δυνατότηταΣε κάθε περίπτωση, όπως δηλαδή και αν έχει δημιουργηθεί το αρχείο, πρέπει να είναι συμπιεσμένο και το όνομά του να μην περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες.
Η συμπίεση του αρχείου μπορεί να γίνει μέσα από το πρόγραμμα της ΓΓΠΣ (επιλογή «Εργαλεία» - «Δημιουργία συμπιεσμένου αρχείου») ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο το αρχείο δημιουργήθηκε.


Σημείωση:
Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών υποβάλλονται στην ίδια φόρμα ή στο ίδιο αρχείο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει και συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων, δημιουργεί νέο αρχείο (ή υποβάλλει νέα φόρμα) από το αντίστοιχο σημείο της σελίδας e-ΚΒΣ.
Υπενθυμίζεται ότι οι καταστάσεις μπορούν να υποβάλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σε χειρόγραφη ή ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση της χειρόγραφης υποβολής ο συνολικός αριθμός εγγραφών (πελατών και προμηθευτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) καταχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων. Μετά την πληκτρολόγηση, δημιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από τα ΚΕΠ. Ο περιορισμός των εγγραφών δεν ισχύει για τις καταστάσεις που προσκομίζονται στα ΚΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή.

B. Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. με δισκέτα

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. του, δισκέτα στην οποία έχει αντιγράψει το αρχείο που περιλαμβάνει τις συγκεντρωτικές του καταστάσεις πελατών-προμηθευτών (ή τα αρχεία εφ'όσον οφείλει να υποβάλει και αρχείο πιστωτικών υπολοίπων).
Το αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί:

  • είτε με χρήση του προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου www.gsis.gr και να το εγκαταστήσει στον υπολογιστή του.
  • είτε αυτόματα, εφ'όσον το μηχανογραφικό σύστημα που τηρεί ο ενδιαφερόμενος έχει αυτή τη δυνατότητα.


Το αρχείο, στην περίπτωση υποβολής στη ΔΟΥ:
ΔΕΝ πρέπει να είναι συμπιεσμένο

Πρέπει να έχει την ονομασία:
- IL01, εφ'όσον πρόκειται για συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
- IL01.pis, εφ'όσον πρόκειται για συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων.

Επισήμανση:
Εκπρόθεσμες καταστάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ στη Δ.Ο.Υ, με δισκέτα.


Οι προθεσμίες αυτές δεν αφορούν τα ισοζύγια και τις λοιπές καταστάσεις του άρθρου 20. Αυτά υποβάλλονται σύμφωνα με τους χρόνους που ορίζονται στην Α.Υ.ΟΟ ΠΟΛ 1081 του 2004.
Οι σχετικές ΠΟΛ είναι διαθέσιμες σε κάθε χρήστη στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr-> Φορολογικός Οδηγός -> Νομοθετικές Διατάξεις -> ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νομοθετικές Διατάξεις ' Κ.Β.Σ.).
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών (Help Desk) του TAXISnet στο τηλέφωνο 2104802552 ή στο e-mail: [email protected]
Για τυχόν ερωτήσεις φορολογικού περιεχομένου στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων στα τηλέφωνα 2103610030 και 2103610065
ή στο e-mail: [email protected]

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

1ος τρόπος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ INTERNET

Η υποβολή γίνεται στο site της ΓΓΠΣ
www.gsis.gr
επιλέγοντας: - On line Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
- e-Κ.Β.Σ.

Βασική προϋπόθεση: Ο ενδιαφερόμενος να είναι εγγεγραμμένος και να διαθέτει κωδικούς στην υπηρεσία TAXISnet.

Προσοχή: Εγγραφή στo TAXISnet γίνεται με υποβολή σχετικής αίτησης στο site www.taxinet.gr.Οι κωδικοί αποστέλλονται στον ενδιαφερόμενο σε 2-3 εργάσιμες.
2ος τρόπος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.

Η υποβολή γίνεται με ηλεκτρονικό αρχείο (δισκέτα). Το αρχείο δημιουργείται:
- είτε αυτόματα, από το μηχανογραφικό σύστημα που τυχόν τηρεί ο ενδιαφερόμενος
- είτε με τη χρήση του προγράμματος της ΓΓΠΣ που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στο site www.gsis.gr και να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του.

Προσοχή: στην περίπτωση αυτή το αρχείο δεν πρέπει να είναι συμπιεσμένο και πρέπει να έχει ονομασία IL01 ή IL01.pis, αν πρόκειται για καταστάσεις πελατών-προμηθευτών ή καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων αντίστοιχα.
1ος εναλλακτικός τρόπος

Υποβολή με τη συμπλήρωση φόρμας.

Βασική προϋπόθεση: Οι πελάτες και οι προμηθευτές να μην ξεπερνούν τους είκοσι (20)
2ος εναλλακτικός τρόπος

Υποβολή αρχείου

Το αρχείο δημιουργείται:
- είτε με τη χρήση του προγράμματος της ΓΓΠΣ που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στο site www.gsis.gr και να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του.

- είτε αυτόματα, από το μηχανογραφικό σύστημα που τυχόν τηρεί ο ενδιαφερόμενος

Προσοχή:
- το αρχείο μπορεί να έχει οποιοδήποτε όνομα αρκεί να μην περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες
- το αρχείο πρέπει να είναι συμπιεσμένο (zip). Το πρόγραμμα της ΓΓΠΣ (στην επιλογή «Εργαλεία») δίνει τη δυνατότητα συμπίεσης του αρχείου, όπως και αν έχει δημιουργηθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης