YΠΕΕ Αρ. πρ. 2037/16.09.05

Διεύρυνση της κατά τόπο αρμοδιότητας Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε.Σχόλια:


16 Σεπ 2005

Taxheaven.gr
YΠΕΕ Αρ. πρ. 2037/16.09.05 Διεύρυνση της κατά τόπο αρμοδιότητας Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε.


Με την Α.Υ.Υ.Ο. με αριθμ. πρωτ. 1079110/1059/0006Β΄/19-8-05, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1235/τ.Β΄/1-9-05 (φωτοαντίγραφο του οποίου και σας στέλνουμε), διευρύνθηκε η κατά τόπο αρμοδιότητα Περιφερειακών Διευθύνσεων της Υπηρεσίας. Με δεδομένο ότι επιδίωξη αυτής της διεύρυνσης είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων της υπηρεσίας, σας υπενθυμίζουμε το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 104661/5-5-05, με το οποίο τέθηκαν οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τους ελέγχους συναρμοδιότητας, ούτως ώστε αυτοί να καθίστανται αποτελεσματικότεροι.

Σημειώνεται ότι με την έννοια στοχευμένη εντολή νοείται αυτή στην οποία προσδιορίζονται οι προς έλεγχο επιχειρήσεις είτε με πλήρη εξατομίκευση π.χ. έλεγχος της επιχείρησης «Α» με Α.Φ.Μ. ....., είτε μέσω συγκεκριμένων κωδικών του προγραμματισμού π.χ. ελέγχους σε επιχειρήσεις της περιοχής ..... με κωδικούς προγραμματισμού ΧΧΧΧ, ΧΧΧΧ, ΧΧΧΧ κ.λ.π.

Τέλος επισημαίνουμε ότι κριτήρια για τον καθορισμό ελεγκτικών προτεραιοτήτων μπορεί να αποτελέσουν η προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά κλάδων ή επιχειρήσεων, η αξιολόγηση στοιχείων (από βάσεις δεδομένων και πληροφορίες), αναφορικά με την εκπλήρωση ή μη φορολογικών υποχρεώσεων και ιδίως του Φ.Π.Α. και η μέγιστη δυνατή διασπορά των ελέγχων, ώστε να μην ελέγχονται, χωρίς λόγο, οι ίδιες επιχειρήσεις.Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Πριμικύρης Κωνσταντίνος


Taxheaven.gr