Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκ. IKA 58/2005 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών α) Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας β) Εκκαθαριστικό σηµείωµα δήλωσης φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων».

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκ. IKA 58/2005
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών α) Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας β) Εκκαθαριστικό σηµείωµα δήλωσης φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων».

Εγκ. IKA 58/2005 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών α) Β

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εγκ. 58/2005 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών α) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας β) Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων".


ΣΧΕΤΙΚΑ : Εγκ. : 71/2000 16/2003 Γεν. Έγγρ. :Γ31/7/2.2.2001.


Η με αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Α/12421/23.6.05 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. Με τα παραπάνω σχετικά έχουν δοθεί οδηγίες για την πιστοποίηση των υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την παροχή φορολογικής ενημερότητας με τηλεομοιοτυπία (FAX), για λογαριασμό των συναλλασσομένων με το Ίδρυμα, σε εφαρμογή της 1039904/2430/0016Α/10.5.00 (ΦΕΚ 618/Β') Υπουργικής Απόφασης.


Με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆ΙΑ∆Π/Α/9981/ 30.5.05 (ΦΕΚ 726/Β'), η οποία έχει εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 άρθ. 5 για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, ορίζεται ότι, θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος, πιστοποιημένης τηλεομοιοτυπίας


α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας


β) Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και έχει ισχύ από 30/8/05. Κατά συνέπεια προστίθεται στην ήδη ισχύουσα προαναφερόμενη διαδικασία της παροχής φορολογικής ενημερότητας (μέσω FAX) και η παροχή Εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.


Μετά από τηλεφωνικές διευκρινίσεις που μας δόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. επισημαίνουμε τα εξής : Στις υπηρεσίες μας που έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την παροχή φορολογικής ενημερότητας δεν απαιτείται νέα πιστοποίηση για την παροχή Εκκαθαριστικού σημειώματος.


Με το PIN (Κωδικός Αριθμός Επικοινωνίας) που έχουν ήδη θα ζητούν Εκκαθαριστικό σημείωμα ακολουθώντας τις οδηγίες του ηχητικού μηνύματος.


Όποιες υπηρεσίες μας δεν έχουν πιστοποιηθεί θα πρέπει να το κάνουν άμεσα υποβάλλοντας στην Γ.Γ.Π.Σ. την αίτηση πιστοποίησης για την παροχή φορολογικής ενημερότητας με τηλεομοιοτυπία.


Υπενθυμίζουμε ότι το έντυπο αυτό καθώς και οι σχετικές οδηγίες έχουν σταλεί με την αρχική εγκύκλιο μας (71/00). Επίσης οδηγίες για την χορήγηση προτύπων εντύπων μέσω FAX μπορείτε να βρείτε εφόσον το επιθυμείτε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr στη θέση : on line Υπηρεσίες > υπηρεσίες προς ∆ημόσια ∆ιοίκηση > TAXIS phone > e - έντυπα.


Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, δεδομένου ότι δεν έχουν δοθεί γραπτές οδηγίες για την εφαρμογή της νέας Κ.Υ.Α., η Γ.Γ.Π.Σ. θα είναι σύντομα σε θέση να σας αποστείλει στις πιστοποιημένες συσκευές FAX ενημερωτικά έντυπα.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης