Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1114/18.8.2005 Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του Aρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1114/18.8.2005
Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του Aρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).


ΠΟΛ.1114/18.8.2005 Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005
Αρ.Πρωτ.: 1079229/559/0015
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛ. 1114
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
Δ/NΣH ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΕΡΓΟ ΤΑΧΙS
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
   

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Aρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992.- ΦΕΚ 84/Α'), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε της περίπτωσης γ και της περίπτωσης στ του Aρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1056690/420/0015/ΠΟΛ.1157/14.6.2001 (ΦΕΚ 761/Β) «Όροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων ισοζυγίου του Aρθρου 20 του π.δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας».

4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Ε/10.000/23.3.2005 (ΦΕΚ 692/Β) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Καταστάσεων της παρ. 1α του Aρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. (186/1992), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

5. Την 14650/Δ10Ε85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519/Β) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

6. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. αλλά και διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων της περ. α της παρ. 1 του Aρθρου 20 του Κ.Β.Σ., στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

7. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Aρθρο 1
Υποβολή καταστάσεων - Πιστοποίηση υποκειμένων


1. Οι υπόχρεοι σε υποβολή των καταστάσεων της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του Aρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες καταστάσεις αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

2. Στις καταστάσεις αυτές περιλαμβάνεται από την ίδια ως άνω ημερομηνία και η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και η συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, εμπίπτουν οι υπόχρεοι των ενταγμένων και των μη ενταγμένων Δ.Ο.Υ. στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) πιστοποιούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η υποβολή της σχετικής αίτησης θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.

4. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υπόχρεο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υπόχρεος ή πρόσωπα της επιλογής του να γνωρίζουν αυτόν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.


Aρθρο 2
Ημερομηνία υποβολής


1. Οι προθεσμίες υποβολής είναι αυτές που ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Aρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων του δικτυακού τόπου www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

3. Εφόσον υπάρξουν εμπρόθεσμες τροποποιήσεις σε υποβληθείσα κατάσταση (αρχείο), ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας υποβολής του τροποποιημένου αρχείου. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποβολή νέου αρχείου διαγράφει το προηγούμενο.

4. Η εκπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων καθώς και η εκπρόθεσμη τροποποίησή τους μπορεί να γίνει μόνο στη Δ.Ο.Υ. και υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό μέσο (δισκέτα). Η εκπρόθεσμη τροποποίηση των καταστάσεων πραγματοποιείται με υποβολή νέου αρχείου στη Δ.Ο.Υ. που διαγράφει το αρχείο που υπεβλήθη μέσω διαδικτύου.

5. Ειδικά οι φορολογούμενοι που ανήκουν σε Δ.Ο.Υ. μη ενταγμένη στο σύστημα TAXIS, υποβάλλουν στην περίπτωση αυτή τις καταστάσεις:

§ Οι φορολογούμενοι της Δ.Ο.Υ. Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης..

§ Οι φορολογούμενοι της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά.


Aρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής - Προϋποθέσεις υποβολής


Α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου:

· Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών.

· Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων πελατών - προμηθευτών.

Β) Οι καταστάσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αφορούν εμπρόθεσμη υποβολή.

β) Υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.

γ) Οι συναλλασσόμενοι με τον υπόχρεο καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους. Όταν ο συναλλασσόμενος δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή καταστάσεων, μόνο τότε μπορεί να καταχωρηθεί και με Α.Δ.Τ. ή άλλο έγκυρο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.

Γ) Στις περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης βιβλίων, οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και η οποία διατίθεται δωρεάν.


Aρθρο 4
Τρόπος υποβολής


α) Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (Internet).

β) Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ) Οι καταστάσεις μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σ' αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή ηλεκτρομαγνητική μορφή. Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (πελατών και προμηθευτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) καταχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις Πιστωτικών Υπολοίπων. Μετά την πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου (Internet). Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά τις καταστάσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε ηλεκτρομαγνητική μορφή.


Aρθρο 5
Αποδεικτικό υποβολής


Μετά την αποστολή του μαγνητικού αρχείου ως αποδεικτικό υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται:

1. Το ημερολογιακό έτος αναφοράς.
2. Ο αριθμός παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου).
3. Η επωνυμία δηλούντος.
4. Ο Α.Φ.Μ. δηλούντος / αριθμός εγκατάστασης.
5. Ο αριθμός μητρώου Ανώνυμης Εταιρείας.
6. Το αντικείμενο εργασιών.
7. Ένδειξη για το είδος της κατάστασης (πελατών-προμηθευτών ή πιστωτικών υπολοίπων).
8. Το σύνολο των φορολογικών στοιχείων πελατών.
9. Το σύνολο καθαρής αξίας πελατών.
10. Το σύνολο των φορολογικών στοιχείων προμηθευτών.
11. Το σύνολο καθαρής αξίας προμηθευτών.
12. Ένδειξη αν πρόκειται για αρχική ή τροποποιητική δήλωση.

Aρθρο 6
Αναστολή της πιστοποίησης


1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του υπόχρεου σε υποβολή εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

2. Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ο οποίος, στην περίπτωση αυτή, υποβάλλει τις καταστάσεις στη Δ.Ο.Υ. του, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (δισκέτα).


Aρθρο 7
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση


Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.


Aρθρο 8
Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.


1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από το TAXISnet, αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής, σχετικά με την υποβολή των καταστάσεων ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής στο υποσύστημα TAXIS - Κ.Β.Σ.

2. Η Γ.Γ.Π.Σ. υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των καταστάσεων.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 περί «Κ.Β.Σ.» όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.


Aρθρο 9
Μεταβατική διάταξη


1. Ειδικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός του ημερολογιακού έτους 2004 και οι σχετικές καταστάσεις για αυτές δεν έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, η υποβολή θα γίνει υποχρεωτικά είτε μέσω διαδικτύου σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο Aρθρο 4 της απόφασης αυτής είτε στις Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο (δισκέτα).

2. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων αυτών είναι οι παρακάτω:

30η Σεπτεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2
21η Οκτωβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3,4
11η Νοεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5,6
2η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8
30η Δεκεμβρίου 2005 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9,0Aρθρο 10
Ισχύς της Απόφασης


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης