Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1062/2.7.2004 Ρύθμιση του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή των κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών .

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1062/2.7.2004
Ρύθμιση του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή των κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών .


ΠΟΛ.1062/2.7.2004 Ρύθμιση του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή των κατά κύριο λόγο λιανο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1055485/492/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1062

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή των κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών.

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ (υποπερίπτωση γβ΄) του άρθ. 38 του Π.Δ. 186/1992  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθ. 9 του Ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249 Α»). 

2.Την 14650/ΔΙΟΕ85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών». 

3.Τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα είδη τους λιανικά ή κατά κύριο λόγο λιανικά στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης λόγω του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται, της μικρής αξίας ορισμένων από αυτά, καθώς και του πλήθους των συναλλαγών και των στοιχείων που εκδίδουν. 

4.Την αναγκαιότητα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων αυτών. 

5.Την σχετική πρόταση - γνωμάτευση της Ε.Λ.Β., όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της 01/07/2004. 

6.Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 


1. Παρέχουμε την δυνατότητα στις επιχειρήσεις, που διαθέτουν τα είδη τους λιανικά ή κατά κύριο λόγο λιανικά, τήρησης του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή για τα είδη τιμής κτήσης κάτω των 15 ευρώ, με τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) και εξαγωγής βραχύχρονων αποτελεσμάτων, κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία, μόνο για τις χονδρικές πωλήσεις, η εξαγωγή των λιανικών πωλήσεων να προσδιορίζεται στο τέλος της χρήσης με την απογραφή. 

β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις, που τηρούν αναλυτική λογιστική (ομάδα 9) και εξάγουν βραχύχρονα αποτελέσματα, κατά γενική κατηγορία όμοιων ειδών, ποσότητα και αξία για τις λιανικές και χονδρικές πωλήσεις. 

2. Σε περίπτωση μεταβολής της τιμής κτήσης ορισμένων ειδών στην διάρκεια της χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης. Αλλαγή στον τρόπο παρακολούθησης τους στο βιβλίο αποθήκης θα γίνεται από την έναρξη της νέας χρήσης. 

3. Ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης που ορίζεται με την παρούσα ισχύει για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2004 και μετά. 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης