Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 303/2495/1999 Λογιστικός χειρισμός συμμετοχής ωφελούμενων πελατών στο κόστος κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτροφωτισμού

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 303/2495/1999
Λογιστικός χειρισμός συμμετοχής ωφελούμενων πελατών στο κόστος κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτροφωτισμού

Γνωμ. 303/2495/1999 Λογιστικός χειρισμός συμμετοχής ωφελούμενων πελατών στο κόστος κατασκευής τεχνικών έργων ύ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Λογιστικός χειρισμός συμμετοχής ωφελούμενων πελατών στο κόστος κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτροφωτισμού Νο 303/Γνωμ.2495/9.4.1999

Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

Στην πιο πάνω αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Ο νόμος 1069/1980 που διέπει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, στο άρθρο 8 αναφέρει τι θεωρεί περιουσία της Επιχείρησης, στο άρθρο 10 ορίζει τους πόρους της επιχείρησης που ένας εξ αυτών είναι και η Δαπάνη Διακλάδωσης Ύδρευσης – Αποχέτευσης η οποία καταβάλλεται από τον πολίτη με βάση το άρθρο 15.

Το ερώτημα που δημιουργείται είναι το εξής:

Ποιός ο λογιστικός χειρισμός του πόρου αυτού, με δεδομένο ότι χρησιμοποιείται για την αύξηση της περιουσίας της επιχείρησης, αφού θα πρέπει η κατασκευή αυτή να εγγραφεί στα πάγια στοιχεία της.

Θεωρείται σωστό ο χειρισμός να απεικονισθεί το έσοδο αυτό ως επιχορήγηση παγίων επενδύσεων και κάθε χρήση να έρχεται ως έσοδο το ποσό της απόσβεσης του συγκεκριμένου παγίου».

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο πιο πάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη:

Σύμφωνα με την παραγρ. 2.2.402 περ. 8 εδ. ζ΄ του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980 όπως ισχύει), οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις από το Δημόσιο ή την Ευρωπ. Ένωση ή άλλους φορείς, για την απόκτηση (με αγορά ή ιδιοκατασκευή) νέων πάγιων εγκαταστάσεων, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 41.10 «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» όπως έχει γίνει δεκτό και σε προηγ. Γνωματεύσεις μας (βλ. Γνωμ. 56/1351/1990) Ο λογαριασμός 41.10 αναλύεται σε τριτοβάθμιους, κ.λπ υπολογαριασμούς, ανάλογα με τις επιθυμητές πληροφορίες (κατά επιχορήγηση και σκοπό κ.λπ).

Τα προηγούμενα εφαρμόζονται από όλες τις οικονομικές μονάδες (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, συνεπώς εφαρμόζονται και από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης και Αποχέτευσης του Ν. 1069/1980.

Επιπροσθέτως τα προηγούμενα, λόγω της ταύτισης του σκοπού, εφαρμόζονται και για τα ποσά που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι πελάτες (καταναλωτές) ως συμμετοχή τους στο κόστος κατασκευής από τη Δ.Ε.Υ.Α (ή την ΕΥΔΑΠ ή τη ΔΕΗ κ.λπ) του νέου Τεχνικού Έργου (κατασκευή ή επέκταση δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτροφωτισμού κ.λπ)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης