Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 283/2321/1996 Δωρεά οικοπέδου σε Δήμο με αντάλλαγμα την έγκριση μεταφοράς του αντίστοιχου συντελεστού δόμησης

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 283/2321/1996
Δωρεά οικοπέδου σε Δήμο με αντάλλαγμα την έγκριση μεταφοράς του αντίστοιχου συντελεστού δόμησης

Γνωμ. 283/2321/1996 Δωρεά οικοπέδου σε Δήμο με αντάλλαγμα την έγκριση μεταφοράς του αντίστοιχου συντελεστού δό

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


"Δωρεά" οικοπέδου σε Δήμο με αντάλλαγμα την έγκριση μεταφοράς του αντίστοιχου συντελεστού δόμησης
Νο 283/Γνωμ.2321/39072/23.12.1996

Ι. Στην αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η εταιρεία προέβη σε δωρεά οικοπέδου έκτασης τμ. 5.144 επί συνόλου τμ. 10.393 στο Δήμο .......... με αντάλλαγμα την μεταφορά του συντελεστού δόμησης για τα παραχωρούμενα τμήματα.

Η έγκριση της πολεοδομίας για την μεταφορά του συντελεστή δόμησης και τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου ολοκληρώνεται εντός του 1996.

Συνολική έκταση γηπέδου της εταιρείας είναι τμ. 12.346,80 με ανάλυση:

τμ. 5.249

στην κυριότητα της Βιομηχανικής - Εμπορικής & Κτηματικής με τροποποίηση

 

ρυμοτομικού σχεδίου

τμ. 5.144

αμετάκλητη δωρεά στο Δήμο Νέας Φιλαδελφείας.

τμ. 1.953,80

δρόμοι που υποχρεωτικά έρχονται στην κατοχή του Δήμου Ν. Φιλαδελφείας με

 

αποζημίωσηΛογιστική αξία οικοπέδου

τ.μ.

12.346,80 Δρχ.

77.137.244

Αντικειμενική αξία δωρεάς

τ.μ.

5.144 Δρχ.

218.398.602Το αντικείμενο εργασιών της εν λόγω εταιρείας είναι ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Τα ερωτήματα που αντιμετωπίζουμε είναι:

1. Πως πρέπει να γίνει η λογιστική εγγραφή δωρεάς του οικοπέδου, με ποιά αξία, λογιστική ή αντικειμενική, και σε ποιούς λογαριασμούς.

2. Πως θα αντιμετωπιστεί η αξία δωρεάς για τον υπολογισμό του φόρου (συμψηφισμός της ζημίας από εκποίηση του γηπέδου με τα κέρδη της εταιρείας). 3. Στην περίπτωση της πώλησης του συντελεστή δόμησης και συνεπώς εμφάνισης εσόδου μήπως θα πρέπει να συμψηφιστεί με την ζημία που θα έχει εμφανιστεί και θα εκκρεμεί από τη δωρεά του οικοπέδου».

ΙΙ. Επί των ανωτέρω η γνώμη μας για τα λογιστικά θέματα είναι η ακόλουθη:

H εκ δρχ. 77.134.244 αξία κτήσεως του οικοπέδου πρέπει να κατανεμηθεί αναλογικά με βάση τα μ2 ως εξής;

α) Στο τμήμα των 5.249 μ2 που παραμένει στην κυριότητα της εταιρείας

β) Στο τμήμα των 5.144 μ2 που δωρίθηκε στο Δήμο και η αναλογούσα σΆ αυτό αξία κτήσεως θΆ αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως του τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης και θα συγκριθεί (η αξία αυτή), για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος, με το αντίτιμο πωλήσεως του δικαιώματος αυτού, εφόσον και όταν αυτό πωληθεί, εφαρμοζομένων των όσων αναφέρονται στην παραγρ. ΙV της γνωματεύσεώς μας 247/2232/1995.

γ) Στο τμήμα των 1.953,80 μ2 που διατίθεται για δρόμους και η αναλογούσα σΆ αυτό αξία κτήσεως θα συγκριθεί με το ποσό της αποζημιώσεως που θα ληφθεί, το δε προσδιοριζόμενο αποτέλεσμα θα καταχωρηθεί σε ιδιαίτερο υπολογαριασμό, που ανοίγεται κάτω από τους λογαριασμούς 81.03 «έκτακτα κέρδη» ή 81.02 «έκτακτες ζημίες», ανάλογα με τη φύση του.

Η αξία κτήσεως που αναλογεί στις προηγούμενες περιπτώσεις β' και γ', δηλαδή στα μ2 που δωρίθηκαν στο Δήμο και σε εκείνα που διατέθηκαν για δρόμους, θα καταχωρηθεί σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς, με ανάλογους τίτλους, που θα δημιουργηθούν κάτω από το δευτεροβάθμιο 10.00 «Γήπεδα - οικόπεδα».

Για τα φορολογικά θέματα που ανακύπτουν αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης