Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ.ΣΛΟΤ 22/334/21.6.04 Κατάρτιση σχεδίου κοινής Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Π.Δ. 315/1999 Σύμφωνα με το Aρθρο 28 Παρ. 5 του Νόμου 3202/2003

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ.ΣΛΟΤ 22/334/21.6.04
Κατάρτιση σχεδίου κοινής Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Π.Δ. 315/1999 Σύμφωνα με το Aρθρο 28 Παρ. 5 του Νόμου 3202/2003


Γνωμ.ΣΛΟΤ 22/334/21.6.04 Κατάρτιση σχεδίου κοινής Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κλαδι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Γνωμ. ΣΛΟΤ 22/334/21.6.04  Κατάρτιση σχεδίου κοινής Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Π.Δ. 315/1999 Σύμφωνα με το Άρθρο 28 Παρ. 5 του Νόμου 3202/2003

Σχετικά: Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΑΠ. 14670/3.3.2004

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Αποστολή σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί τροποποίησης διατάξεων του Π.Δ. 315/1999.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σχέδιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αναφορικά με την προσαρμογή του Π.Δ. 315/1999, περί του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στο νέο τύπο προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτός καθορίσθηκε με την αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/9-2-2004) όμοια Απόφαση, φωτοαντίγραφο της οποίας επίσης επισυνάπτεται.

Επί του ανωτέρω σχεδίου παρακαλούμε για τις απόψεις σας, καθώς και για την διατύπωση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 3202/2003 και του άρθρου 4 του Ν. 3148/2003 γνώμης του ΣΛΟΤ

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

Μετά την τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων - εξόδων του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων που έγινε με την υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομίας και Οικονομικών.

Κρίνεται αναγκαία η σχετική προσαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ Α Βαθμού του Π.Δ. 315/1999. Στα πλαίσια της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Νόμου 3202/2003 και του άρθρου 4 του Νόμου 3148/2003 το ΣΛΟΤ υποβάλλει προς έγκριση και υπογραφή το τροποποιημένο ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ των ΟΤΑ Α Βαθμού (Π.Δ. 315/1999) πλήρως προσαρμοσμένο προς τον νέο τύπο προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας.


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης