Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 277/2309/1996 Προσδιορισμός από τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες (Ι.Μ.Ε.) μηνιαίων αποτελεσμάτων για κάθε μέλος τους

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 277/2309/1996
Προσδιορισμός από τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες (Ι.Μ.Ε.) μηνιαίων αποτελεσμάτων για κάθε μέλος τους

Γνωμ. 277/2309/1996 Προσδιορισμός από τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες (Ι.Μ.Ε.) μηνιαίων αποτελεσμάτων για κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Προσδιορισμός από τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες (Ι.Μ.Ε.) μηνιαίων
αποτελεσμάτων για κάθε μέλος τους
2309/Αρ.Γνωμ. 277/29.10.1996

Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

Με επιστολή του ο Σύνδεσμος Λογιστών Βορείου Ελλάδος ζητεί να του γνωστοποιηθούν οι λογιστικοί χειρισμοί που πρέπει να γίνονται κάθε μήνα από τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) του Ν.383/1976 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1959/1991), προκειμένου (μετά από «καταμερισμό των λειτουργικών δαπανών της Ι.Μ.Ε.» κλπ) να υπολογίζονται στη Γενική Λογιστική αναλυτικά μηνιαία αποτελέσματα και από αυτά να συντάσσονται οι μηνιαίες εκκαθαρίσεις των μελών τους, όπως απαιτείται από την αποφ. Υπουρ. Οικονομ.

Π.1586/ΠΟΛ.66/1987 (βλ. και Εγκ. Υπουρ. Οικον. 1074565/ΠΟΛ.1206/31.5.1993).

ΙΙ. Γνώμη ΕΣΥΛ επί του άνω ερωτήματος:

Ο υπολογισμός του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε μηνιαία βάση, γίνεται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92 «Κέντρα (θέσεις) κόστους»,τα δε μηνιαία αναλυτικά αποτελέσματα των ίδιων επιχειρήσεων προσδιορίζονται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 96 «έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα» (βλ. παραγρ. 5.213, 5.217 και 5.219 του Ε.Γ.Λ.Σ.).

Οι προηγούμενοι λογιστικοί χειρισμοί δεν επιτρέπεται να γίνονται στους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής (βλ. παραγρ. 1.101 και 1.102 του Ε.Γ.Λ.Σ.).

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) η Αναλυτική Λογιστική (Ομάδα 9), το μηνιαίο λειτουργικό κόστος και τα μηνιαία αναλυτικά αποτελέσματα υπολογίζονται, κατΆ ανάγκη, εξωλογιστικά, με ανάλογη εφαρμογή των όσων αναφέρονται στην παραγρ. 28.5.2 της Ερμην. Εγκυκλίου 3/1992 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης