Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 272/2293/1996 Τρόπος τηρήσεως λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 272/2293/1996
Τρόπος τηρήσεως λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.


Γνωμ. 272/2293/1996 Τρόπος τηρήσεως λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Τρόπος τηρήσεως λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.
Νο 272/Γνωμ.2293/12.7.1996

Σε καθένα από τα ερωτήματα της πιο πάνω αιτήσεως, η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

Ερώτημα 1: Οι λογαριασμοί της τελευταίας βαθμίδας (που στην πράξη συνηθίζεται να αποκαλούνται «προσωπικοί» ή «ατομικοί») των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) τηρούνται κατά τρόπο που να προκύπτουν, από αυτούς, και τα ποσά των σε Ξ.Ν. απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την τήρηση στους λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας, εκτός από την δραχμική εσωλογιστική (κανονική) στήλη, και μιας βοηθητικής (εσωτερικής - εξωλογιστικής ) στήλης σε Ξ.Ν., εφαρμοζομένων αναλόγως των όσων ακολουθούνται για την τήρηση των μερίδων αποθήκης (κατΆ είδος, ποσότητα και αξία).

Οι καταχωρήσεις στους λογαριασμούς αυτούς γίνονται με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή (αγοράς ή πωλήσεως, ανάλογα) της Τράπεζας Ελλάδος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παραγρ. 2.3.2. του Ε.Γ.Λ.Σ. και στις γνωματεύσεις μας 159/2035/1993 και 214/2168/1994. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την είσπραξη απαιτήσεων σε Ξ.Ν. ή πληρωμή υποχρεώσεων σε Ξ.Ν., προσδιορίζονται με την πάγια εφαρμογή μίας των γνωστών μεθόδων υπολογισμού της μέσης τιμής (μέσου σταθμικού όρου ή κόστους, διαδοχικών υπολοίπων, F.I.F.O.).

Με την εφαρμογή των προεκτεθέντων εξουδετερώνονται ολοσχερώς τα προβλήματα που αναφέρει στην αίτησή της ότι αντιμετωπίζει η αιτούσα εταιρεία, τα οποία οφείλονται στο ότι, η εταιρεία αυτή, έχει διασπάσει τους λογαριασμούς απαιτήσεών της σε Ξ.Ν. και παρακολουθεί τα ποσά του Ξ.Ν. σε ιδιαίτερη σειρά προσωπικών λογαριασμών, που τηρεί κάτω από ζεύγος λογαριασμών τάξεως, στους δε υπολογαριασμούς του 30.01 «πελάτες εξωτερικού» παρακολουθεί μόνο τις δραχμές.

Ερώτημα 2: Oι αμοιβές που καταβάλλονται στα οργανωμένα (και εποπτευόμενα από την Επιθεώρηση Εργασίας) Σωματεία Φορτοεκφορτωτών, εάν σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, δύνανται να καταχωρούνται στον υιοθετημένο με τη γνωμάτευσή μας 252/2244/1995 λογ/σμό 61.90 «Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος».

Ερώτημα 3: Tα γραμμάτια εισπρακτέα που μεταβιβάζονται (διΆ οπισθογραφήσεως) στις τράπεζες για εγγύηση (χρηματοδοτήσεων της επιχειρήσεως κ.λπ.), καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο λογαριασμό 31.02 «γραμμάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης