Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 266/2267/1996 Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται οι λαμβανόμενες εγγυήσεις ενοικίων και οι προμηθευτές παγίων και υπηρεσιών

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 266/2267/1996
Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται οι λαμβανόμενες εγγυήσεις ενοικίων και οι προμηθευτές παγίων και υπηρεσιών

Γνωμ. 266/2267/1996 Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται οι λαμβανόμενες εγγυήσεις ενοικίων και οι προμη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται οι λαμβανόμενες εγγυήσεις ενοικίων
και οι προμηθευτές παγίων και υπηρεσιών 2267-2268-2269/ΑΡ. ΓΝΩΜ. 266/4.3.1996

Τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται και στις τρεις επιστολές της πιο πάνω εταιρείας αφορούν απλά λογιστικά θέματα, που ανήκουν στα καθήκοντα του υπεύθυνου Λογιστή κάθε επιχειρήσεως. Το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής, πέρα από το ότι έχει άλλα καθήκοντα, δεν είναι δυνατό να επιλύει με αλληλογραφία τα συνήθη λογιστικά θέματα των χιλιάδων εταιρειών, τα οποία εξάλλου αντιμετωπίζονται με σαφήνεια από τις οικείες διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ.

Συγκεκριμένα:

α) Σε ποίους λογαριασμούς παρακολουθούνται οι προμηθευτές παγίων στοιχείων καθορίζεται στην παραγρ. 2.2.501 περ. 1, 2 και 5 του Ε.Γ.Λ.Σ. Οι ίδιες διατάξεις ρυθμίζουν και την παρακολούθηση των προμηθευτών υπηρεσιών, εκτός εκείνων που αφορούν αμοιβές τρίτων από λειτουργικά έξοδα, που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 53.08 «δικαιούχοι αμοιβών».

β) Σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 3.2.103 του Ε.Γ.Λ.Σ., η παρακράτηση της κυριότητας πωλουμένων αυτοκινήτων μέχρις εξοφλήσεως της αξίας τους, δύναται να απεικονίζεται σε λογαριασμούς τάξεως, που ανοίγονται (με κατάλληλους τίτλους κ.λπ.) κάτω από το ζεύγος των πρωτοβάθμιων 02 «ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και 06 «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

γ) Τα ποσά που εισπράττει η επιχείρηση ως εγγύηση, από μισθωτή ακινήτου της, εφόσον η επιστροφή τους προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως, ευνόητο είναι ότι ανήκουν στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του λογ/σμού 45 και καταχωρούνται, είτε στο λογ/σμό 45.98 «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ.» είτε στο νεοδημιουργούμενο 45.90 «ληφθείσες εγγυήσεις».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης