Αποτελέσματα live αναζήτησης

1042906/04.06.2004 Αρχιτέκτονας, μηχανικός. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1042906/04.06.2004
Αρχιτέκτονας, μηχανικός. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων.


1042906/04.06.2004 Αρχιτέκτονας, μηχανικός. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
1042906/04.06.2004 Αρχιτέκτονας, μηχανικός. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων.

1042906

Απαντώντας στο 13225/13.5.2004 έγγραφό σας, αναφορικά με την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων των μηχανικών και αρχιτεκτόνων, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν από 1.1.2003 μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3052/2002 , ορίζουν ότι εντάσσεται «στη δεύτερη κατηγορία, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού:

α. Ο επιτηδευματίας του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος, καθώς και ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 27/1975 .

β......

Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης.

γ.......

2. Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις και τα όσα διευκρινίστηκαν στην παρ. 2.1.1. της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1271/2002 , ο αρχιτέκτονας ή ο μηχανικός για τις οριζόμενες από την παράγραφο 5 του άρθρου 49 του Ν. 2238/1994 αμοιβές του για τις οποίες τα καθαρά του κέρδη προσδιορίζονται κατ΄ ειδικό τρόπο στη Φορολογία Εισοδήματος, εντάσσεται στη Β΄ κατηγορία βιβλίων ανεξάρτητα από το ύψος αυτών.

Ως εκ τούτου οι αρχιτέκτονες ή οι μηχανικοί για τις ανωτέρω αμοιβές συνεχίζουν να εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία βιβλίων και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3052/2002 (1.1.2003).

Σημειώνεται ότι όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης άλλων αγαθών, δηλαδή ασκεί και άλλες δραστηριότητες εκτός από εκείνη για την οποία εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων, τότε εντάσσεται, για όλες τους τις δραστηριότητες, στην κατηγορία βιβλίων που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων του που δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερη της δεύτερης.

3. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή των υπηρεσιών (Σ.Δ.Ο.Ε., Δ.Ο.Υ.) στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, για την ορθή εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ώστε να μην δημιουργούνται αμφισβητήσεις και προστριβές.


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης