Γνωμ. 240/2226/1995

Δεύτερη SWAPS

1 Ιαν 1995

Taxheaven.gr


Δεύτερη SWAPS
Νο 240. Γνωμ.2226/1995

Σε απάντηση του εγγράφου σας 83855/27.2.95, σας γνωρίζουμε ότι η γνωμάτευσή μας 224/2192/1994, για το λογιστικό χειρισμό από τις Τράπεζες των δανείων SWAPS, εφαρμόζονται ανάλογα από οποιαδήποτε επιχείρηση που συνάπτει τέτοια δάνεια.


Taxheaven.gr