Γνωμ. 239/2225/1995

Λογιστική απεικόνιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα

1 Ιαν 1995

Taxheaven.gr


Λογιστική απεικόνιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα

Νο 239. Γνωμ.2225/1995

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερ. 27.2.95, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το θεσμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας ("ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"), οι ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων (ανεγερθείσας ή μέλλουσας ν' ανεγερθεί) πολυορόφου οικοδομής είναι αυτοδικαίως συγκύριοι και ανάλογης ιδανικής μερίδας του οικοπέδου, συνεπώς η αγορά του δώματος της οικοδομής και του δικαιώματος οικοδομήσεως επ' αυτού επεκτείνεται αυτοδικαίως και σε ιδανική αναλογία του οικοπέδου και επομένως η αξία κτήσεώς τους ενδείκνυται να καταχωρηθεί σε υπολογαριασμό του λογαριασμού του Γ.Λ.Σ.
10.00 "Γήπεδα - Οικόπεδα".

Διευκρινίζεται ότι το κόστος που θα προκύψει κατά τη (μελλοντική) οικοδόμηση του δώματος θα καταχωρηθεί σε υπολογαριασμό του 11.00 "Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων".


Taxheaven.gr