Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 238/2227/1995 Αξιόγραφα που καταχωρούνται στη θέση 2 του ενεργητικού του υποδείγματος ισολογισμού του Κ.Λ.Σ.Τ.

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 238/2227/1995
Αξιόγραφα που καταχωρούνται στη θέση 2 του ενεργητικού του υποδείγματος ισολογισμού του Κ.Λ.Σ.Τ.


Γνωμ. 238/2227/1995 Αξιόγραφα που καταχωρούνται στη θέση 2 του ενεργητικού του υποδείγματος ισολογισμού του Κ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αξιόγραφα που καταχωρούνται στη θέση 2 του ενεργητικού του υποδείγματος ισολογισμού του Κ.Λ.Σ.Τ.
Νο 238. Γνωμ.2227/1995

Εξ αφορμής υποβληθέντων ερωτημάτων σχετικά με το περιεχόμενο της θέσεως 2 του Ενεργητικού του Υποδείγματος του Ισολογισμού του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (Κ.Λ.Σ.Τ.) του Π.Δ. 384/1992, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στη θέση 2(α) του Ενεργητικού του Υποδείγματος του Ισολογισμού του ΚΛΣΤ περιλαμβάνονται τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ακριβώς ορίζει η παράγραφος 4.1.101 περίπτωση 2 του Κ.Λ.Σ. Τραπεζών (Π.Δ. 384/1992) (δηλαδή, το περιεχόμενο των λογαριασμών 31.00, 31.10, 31.01, 31.02, 31.03, 31.11 και 31.99 σε ό,τι αφορά).

Στην ίδια θέση 2(α) περιλαμβάνονται και ομολογιακοί τίτλοι του Δημοσίου, που κατέχει μια Τράπεζα, εφόσον έχουν τις ιδιότητες που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος για να γίνουν αποδεκτοί ως ενέχυρο για χρηματοδότηση από αυτήν.
2. Στη θέση 2(β) καταχωρούνται όλα τα άλλα αξιόγραφα, που έχουν τις ιδιότητες που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος για να γίνουν αποδεκτά ως ενέχυρο για χρηματοδότηση από αυτήν. Πρόκειται δηλαδή για τα προεξοφλημένα 100% από τις εμπορικές τράπεζες γραμμάτια εις διαταγή και συναλλαγματικές που έχουν τις ιδιότητες τις οποίες ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος για να γίνουν αποδεκτές προς αναπροεξόφληση.

3. Στο Προσάρτημα του Ισολογισμού και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων πρέπει να παρέχονται, πέραν των όσων ορίζει το ΚΛΣΤ, και πληροφορίες για το ύψος των εντόκων γραμματίων και των ομολογιακών τίτλων του Δημοσίου που έχουν δοθεί στην Τράπεζα Ελλάδος ως ενέχυρο, μνημονευομένου και του οφειλομένου προς την Τράπεζα Ελλάδος ποσού της χρηματοδοτήσεως κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης