Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 234/2218/1995 Κοστολογικός χειρισμός των εξόδων των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. 62.02-64.06

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 234/2218/1995
Κοστολογικός χειρισμός των εξόδων των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. 62.02-64.06

Γνωμ. 234/2218/1995 Κοστολογικός χειρισμός των εξόδων των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. 62.02-64.06

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Κοστολογικός χειρισμός των εξόδων των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. 62.02-64.06 Νο 234. Γνωμ.2218/1995

Σε απάντηση του εγγάφου σας 81599/25.1.95 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.110 αριθ. 2 και 4, 5.1.300 αριθ. περ. δ' και η' και 5.213 αριθ. 6 και 7 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, σε υνδυασμό με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στα άρθρα 42α παρ. 2, 42ε παρ. 3, 43 παρ. 1 και 4 περ. γ' και 45 παρ. 1 του κωδ. Ν.2190/1920, στο λογαριασμό 92.03 "έξοδα λειτουργίας διαθέσεως" συγκεντρώνονται όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη, προώθηση, προετοιμασία και πραγματοποίηση των πωλήσεων (προϊόντων ή υπηρεσιών). Δηλαδή, στο λογαριασμό 92.03 εντάσσονται όλα τα έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη, προώθηση, προετοιμασία και πραγματοποίηση των πωλήσεων, όπως οι υπηρεσίες πωλήσεων (εσωτερικού και εξωτερικού), η υπηρεσία μελέτης αγοράς (marketing), οι αποθήκες έτοιμων προϊόντων και οι λοιπές συναφείς υπηρεσίες καθώς και όλα τα πραγματοποιούμενα επιμέρους έξοδα, άμεσα ή έμμεσα, για τον ίδιο σκοπό ( την ανάπτυξη κλπ. των πωλήσεων) όπως τα έξοδα προβολής και διαφημίσεως, οργανώσεως εκθέσεις κλπ. των λογαριασμών 64.02, 64.03, 64.04 και 64.06, τα οποιασδήποτε μορφής έξοδα για έρευνα και μελέτη της αγοράς, οι προμήθειες πωλήσεων των αντιπροσώπων, τα έξοδα αποστολής (μεταφορικά, ασφάλιστρα κλπ.) στους πελάτες ή σε αντιπροσώπους προς πώληση κλπ.

Αντίθετα, ο λογαριασμός 92.02 "έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως" τηρείται και η αντίστοιχη θέση κόστους δημιουργείται μόνο εάν η επιχείρηση διαθέτει οργανωμένες υπηρεσίες, οι οποίες ασχολούνται συστηματικά και
αποκλειστικά σε επιστημονικές - τεχνολογικές έρευνες, με τελικό στόχο:

- είτε την ανακάλυψη νέων προϊόντων ή την ουσιαστική βελτίωση των ήδη παραγομένων, η παραγωγή και πώληση των οποίων προσδοκάται ότι θα είναι επικερδής για την επιχείρηση

- είτε την ανακάλυψη νέων μεθόδων παραγωγικής διαδικασίας ή την ουσιαστική βελτίωση των ήδη εφαρμοζομένων μεθόδων με την εφαρμογή των οποίων βασίμως προσδοκάται ότι θα επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση του κόστους παραγωγής ή θα βελτιωθεί αξιόλογα η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης