Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 237/2222/1995 Αποτίμηση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Γνωμ. 237/2222/1995
Αποτίμηση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν.

Γνωμ. 237/2222/1995 Αποτίμηση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αποτίμηση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν.

Νο 237. Γνωμ.2222/1995

Σε απάντηση του εγγράφου σας 83441/6.2.94, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: α) Δεδομένου ότι τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (σε δρχ. ή με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν.) είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο, κατά την κατάρτιση του ισολογισμού τέλους χρήσεως αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής τους, η δε δραχμική τρέχουσα τιμή τους υπολογίζεται με βάση την επίσημη τρέχουσα δραχμική τιμή (αγοράς) του Ξ.Ν. ή ECU κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού (δηλαδή, η δραχμική τιμή αυτή πολλαπλασιάζεται με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των τίτλων αυτών του τελευαίου μήνα της χρήσεως). Η αποτίμηση αυτή γίνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 6 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως η παραγρ. αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παραγρ. 1 Π.Δ.367/1994 (ΦΕΚ τ.Α' 200), καθώς και
του άρθρου 28 παρ. 5 περ. α' και β' του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.). Διευκρινίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 6 του Π.Δ.186/1992, που επικαλείσθε στο πιο πάνω έγγραφό σας, είναι αντίστοιχη της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 10 κωδ. Ν.2190/1920 και αφορά την αποτίμηση των εκφρασμένων σε Ξ.Ν. περιουσιακών στοιχείων υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό. β) Οπως ορίζεται στην περίπτωση γ' της προαναφερθείσας νέας διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 6 κωδ. Ν.2190/1920 και στη γνωμάτευσή μας 94/1680/1992, επειδή η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνεται
στην καθαρή τιμή τους, δίχως το δεδουλευμένο τόκο, οι μέχρι την ημέρα λήξεως της χρήσεως δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρούνται στη χρέωση του μεταβατικού λογαριασμού ενεργητικού 36.01 "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα", με πίστωση του λογαριασμού 76.01 "έσοδα χρεογράφων".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης