Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1059/24.6.2004 Απόδοση του φόρου και κατάθεση συμβολαίων Ολυμπιακών Μισθώσεων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1059/24.6.2004
Απόδοση του φόρου και κατάθεση συμβολαίων Ολυμπιακών Μισθώσεων


ΠΟΛ.1059/24.6.2004 Απόδοση του φόρου και κατάθεση συμβολαίων Ολυμπιακών Μισθώσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1052939/1532/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1059

ΘΕΜΑ: Απόδοση του φόρου και κατάθεση συμβολαίων Ολυμπιακών Μισθώσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330Α) και τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239Α).

γ) Την 502199/30.6.2003 Απόφαση του Προέδρου του ΕΟΤ (ΦΕΚ 987/Β/17.7.2003) περί ολυμπιακών μισθώσεων κατοικιών.

δ) Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Η κοινοπραξία - ανάδοχος των Ολυμπιακών μισθώσεων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», τα τουριστικά γραφεία, καθώς και τα κτηματομεσιτικά γραφεία, όταν αποδίδουν τον αυτοτελή φόρο του άρθρου 22 του ν. 3091/2002 για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, δύναται να αποδίδουν αυτόν, εκτός από τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη και στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ.

2. 'Οταν το ποσό του υπόψη φόρου καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή του κτλ. στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., ο τελευταίος υποχρεούται, συγχρόνως με τη δήλωση απόδοσης του φόρου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. γα θεώρηση αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου της Ολυμπιακής μίσθωσης.

3. Στις περιπτώσεις που τα ποσά του αυτοτελούς φόρου αποδίδονται, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, από τους α) κοινοπραξία - ανάδοχο των Ολυμπιακών μισθώσεων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» ΑΕ β) τα τουριστικά γραφεία και γ) τα κτηματομεσιτικά γραφεία, δεν απαιτείται κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων από κανέναν. Τα πρόσωπα όμως αυτά υποχρεούνται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2005, να υποβάλλουν στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. των ιδιοκτητών των ακινήτων, συγκεντρωτικές καταστάσεις σε χειρόγραφη ή μηχανογραφική μορφή, στις οποίες θα αναφέρουν τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ) των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς και το αντίστοιχο εισόδημα για τον καθένα, επί του οποίου επιβλήθηκε η αυτοτελή φορολογία.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης