Γνωμ. 223/2193/1994

Εάν ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει υποχρέωση τηρήσεως της Αναλυτικής Λογιστικής

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr


Εάν ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει υποχρέωση τηρήσεως της Αναλυτικής Λογιστικής
Νο 223. Γνωμ. 2193/1994

Σε απάντηση του εγγράφου σας 1068658/522/0015/12.9.94, σας γνωρίζουμε ότι κατά τη γνώμη μας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκε με το Ν.3721/1957 και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του, δεν υπάγεται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν.1882/1990, στις οποίες υπάγονται μόνο οι μνημονευόμενες στις διατάξεις αυτές εταιρίες. Συνεπώς, η έκταση των υποχρεώσεων για την εφαρμογή, από τον Οργανισμό αυτό, του Ελλ. Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, καθορίζεται μόνο από τις διατάξεις
του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), λαμβάνοντας υπόψη και την παραγρ. 12 του άρθρου 8 του ιδίου κώδικα (που προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν.2214/1994).


Taxheaven.gr