Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 200/2125/1994 Τρόπος τηρήσεως του λογαριασμού 48 του Γ.Λ.Σ

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 200/2125/1994
Τρόπος τηρήσεως του λογαριασμού 48 του Γ.Λ.Σ


Γνωμ. 200/2125/1994 Τρόπος τηρήσεως του λογαριασμού 48 του Γ.Λ.Σ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Τρόπος τηρήσεως του λογαριασμού 48 του Γ.Λ.Σ

Νο 200 Γνωμ.2125/1994

Στην από 14.1.1994 επιστολή που μας απευθύνατε αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Η Εταιρεία μας εκμεταλλεύεται διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες βρίσκονται σε πολλά γεωγραφικά σημεία της χώρας. Οι ξενοδοχειακές αυτές μονάδες λειτουργούν από άποψη λογιστικής ως υποκαταστήματα τα οποία δεν προσδιορίζουν αυτοτελές αποτέλεσμα και ως τούτου τηρούν τα Βιβλία και Στοιχεία τα οποία προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Οι δοσοληψίες μεταξύ του Κεντρικού και των υποκαταστημάτων (αποστολές ή εισπράξεις μετρητών, μεταβιβάσεις υπολοίπων προσωπικών λογαριασμών, αποστολές εμπορευμάτων κ.λπ.) γίνονται με τη μεσολάβηση (χρεωπίστωση) του λογαριασμού 48 "Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα υποκαταστήματα" ο οποίος όπως είναι φυσικό εξισώνεται πάντοτε στο τέλος κάθε μήνα. Ο εν λόγω λογαριασμός αναλύεται σε υπολογαριασμούς κατά υποκατάστημα.
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν η χρησιμοποίηση του λογαριασμού 48 με τον πιο πάνω τρόπο από την Εταιρεία μας είναι σύννομος".

Η απάντησή μας στα παραπάνω είναι η ακόλουθη:

Από τα αναφερόμενα στην πιο πάνω επιστολή σας προκύπτει ότι, τα υποκαταστήματά σας έχουν μερική λογιστική αυτοτέλεια και η ενσωμάτωση των δεδομένων των λογιστικών τους βιβλίων, στα λογιστικά βιβλία του Κεντρικού, γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, όπως ειδικότερα απαιτεί ο Κ.Β.Σ.

Ο πιο πάνω τρόπος λογιστικής παρακολουθήσεως των υποκαταστημάτων σας και τηρήσεως του λογαριασμού 48 "λογαριασμός συνδέσμου με τα υποκαταστήματα" είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (παραγρ. 2.2.409), του κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" (άρθρο 42β) παραγρ. 6 και του
Κ.Β.Σ. (άρθρο 9 παρ. 3 και 17 παρ. 5), δεδομένου ότι στις διατάξεις αυτές προβλέπεται η βασική υποχρέωση ενσωματώσεως των δεδομένων των λογιστικών βιβλίων των υποκαταστημάτων στον ετήσιο ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, δίχως να καθορίζεται ότι αυτό θα γίνεται κάθε μήνα, συνεπώς δύναται να
γίνεται και μόνο στο τέλος της χρήσεως. Ηδη, όμως, ο Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) εξειδικεύει το θέμα και ζητά μηνιαία ενσωμάτωση για τα υποκαταστήματα, από τα λογιστικά βιβλία των οποίων "δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα" και τέτοια είναι εκείνα που έχουν μερική λογιστική αυτοτέλεια, για τα οποία ο χειρισμός αυτός είναι και ο πλέον σωστός από λογιστικοδιαχειριστικής απόψεως.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης