Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΔΟΕ/106030/23.06.04 Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του Άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.» (συμπληρωματικό)

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ/106030/23.06.04
Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του Άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.» (συμπληρωματικό)


ΣΔΟΕ/106030/23.06.04 Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του Άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.» (συμπ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Α.Π. 106030 23 Ιουνίου 2004

Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του Aρθρου 10 του Κ.Β.Σ.» (συμπληρωματικό)

ΣΧΕΤ: Το αριθ. Α.Π.105061/27.05.2004  έγγραφό μας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1) Στην παράγραφο 5.4 Α (σελ. 9) που αφορά το «βιβλίο πελατών ξενοδοχείων - ξενώνα - ενοικιαζομένων δωματίων» εκ παραδρομής δεν συμπληρώθηκαν, οι ημερομηνίες στην στήλη «πιθανή ημερομηνία αναχώρησης», οι οποίες στο παράδειγμά μας συμπίπτουν με τις ημερομηνίες αναχώρησης, δηλαδή 31/7/03 και 25/8/03 αντίστοιχα (Επαναλαμβάνεται το υπόδειγμα στο ορθό).
Επισημαίνεται ότι, παρέλκει η καταχώρηση της ημερομηνίας αναχώρησης (πραγματική) όταν αυτή συμπίπτει με την αναγραφόμενη πιθανή ημερομηνία αναχώρησης (εγγρ. 10040004/4.2.2003)
- Ενδεικτικά υποδείγματα βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας)

Α. Βιβλίο πελατών ξενοδοχείου, ξενώνα, ενοικιαζομένων δωματίων

α/α Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία Ημερομηνία Αριθμός δωματίου Πιθανή ημερ/νια αναχώρησης Παρατηρήσεις Αριθμός & αξία ΑΠΥ
Πελάτη (ενοίκου) Πελάτη (εντολέα τρίτου) 'Αφιξης Αναχώρησης
1 Δάρας Νίκος

-

20.7.03 31.7.03 108 31.7.03 Με πρωϊνό
2* Μαυρίδης Κων/νος Κοσμίδης TOURS ΕΠΕ 10.8.03 25.8.03** 215 25.8.03 Με γεύμα
*Το τουριστικό γραφείο καταβάλλει την αμοιβή για τον πελάτη του (Μαυρίδη Κων/νο)
**Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αναχώρησης, διενεργείται σχετική καταχώριση
με νέα ημερομηνία αναχώρησης

2) Στην παράγραφο 5.4 Β (σελ. 9) στο υπόδειγμα που αφορά το "βιβλίο πελατών κάμπιγκ" προστίθεται η στήλη "πιθανή ημερομηνία αναχώρησης" και επαναλαμβάνεται το υπόδειγμα στο ορθό.

Β. Βιβλίο πελατών κάμπιγκ
.

α/α Ονομ/νυμο πελάτη Αριθμός ατόμων Ημερομηνία Είδος μέσου Παρατηρήσεις Αριθμός & αξία ΑΠΥ
'Αφιξης

Πιθανής Αναχώρησης

Αναχώρησης Κατασκηνωτικού Μεταφορικού

1 Δεσύλας Παύλος 5 5.6.03 18.6.03 18.6.03 Τροχόσπιτο - -
2 Γεωργιάδης Πέτρος 3 12.9.03 30.9.03 30.9.03 Μεγάλη σκηνή Αυτοκίνητο Με γεύμα3) Στη παράγραφο 6.5 η έκτη περίπτωση, (σελ. 12) κατόπιν νεωτέρας εγκυκλίου διαταγής της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
- «Επί παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης με Η/Υ σε παιδιά προσχολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έστω και αν αυτές θεωρούνται ως εκπαίδευση ψυχαγωγικού χαρακτήρα, πρέπει να τηρείται μητρώο μαθητών και εκδίδονται Α.Π.Υ. χωρίς Φ.Π.Α. (εγκ. Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1041/6.5.2004).»

4) Στη παράγραφο 12.4 η προτελευταία περίπτωση, (σελ. 21) συμπληρώνεται και επαναλαμβάνεται ως εξής:
- «Επί μηχανογραφικής τήρησης βιβλίου αποθήκευσης, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσής του ή εγγραφής του σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD ROM τεχνολογίας WORD) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1027/20.2.2003).»

Ακριβές Αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας
Ηλίας Αργυρός

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης