Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 163/2054/1993 Εφαρμοστέες διατάξεις για την οργάνωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 163/2054/1993
Εφαρμοστέες διατάξεις για την οργάνωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος


Γνωμ. 163/2054/1993 Εφαρμοστέες διατάξεις για την οργάνωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων από τα ανταλλακτήρια

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εφαρμοστέες διατάξεις για την οργάνωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος

Νο 163. Γνωμ. 2054/1993

α) Σύμφωνα με την απόφαση ΕΝΠΕ 514/17.12.1992 της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ιδρυόμενες (μετά από σχετική άδεια κ.λπ.) ανώνυμες εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος δικαιούνται να διενεργούν τις ακόλουθες εργασίες: "α) αγορά ξένων τραπεζογραμματίων, ταξιδιωτικών επιταγών και ευρωεπιταγών,

β) πώληση ξένων τραπεζογραμματίων και ταξιδιωτικών επιταγών μέχρι του ορίου των δημιουργούμενων αποθεμάτων τους,

γ) χορήγηση δραχμικών προκαταβολών σε κατόχους πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό".

β) Οι πιο πάνω εργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 περίπτ. 6 και 24 του Ν.2076/1992 "ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις", συνθέτουν την έννοια του "χρηματοδοτικού ιδρύματος".

γ) Με βάση την κοινοτική Οδηγία 86/635/ΕΟΚ "για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων", καταρτίστηκε -και προωθείται αρμοδίως- σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προσαρμογή του κωδικ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" προς τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής. Στο σχέδιο αυτό του Π.Δ. προβλέπεται ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα του άρθρου 2 περιπτώσεις 1 και 6 του Ν.2076/1992.

δ) Με βάση την πιο πάνω Οδηγία της ΕΟΚ 86/635/ΕΟΚ και τις διατάξεις του άρθρου 49 Ν.1041/1980 (όπως ισχύει) και άρθρου 1 Ν.1819/1988, καταρτίστηκε Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τις Τράπεζες, το οποίο εγκρίθηκε με το Π.Δ.384/1992 (ΦΕΚ τ.Α'210).

Στο άρθρο 3 του Π.Δ. αυτού προβλέπεται ότι, το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών εφαρμόζεται υποχρεωτικά, "από τις Τράπεζες που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας και εδρεύουν στην Ελλάδα".

ε) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992), οι ανώνυμες εταιρίες εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία τηρήσεως βιβλίων.

στ) Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Κ.Β.Σ., οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία τηρήσεως βιβλίων υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, κατά την έκταση που προβλέπεται από την ίδια διάταξη. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.1882/1990, οι τραπεζικές επιχειρήσεις, για τις οποίες, όπως αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση (βλ. Δ.Φ.Ν. 1990 σελ. 381), "πρόκειται να καταρτισθεί σύντομα και να εφαρμοσθεί υποχρεωτικά Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, πλήρως εναρμονισμένο προς τη σχετική κοινοτική νομοθεσία".

Οπως προαναφέρθηκε (υπό δ'), το Κλαδικό αυτό Λογιστικό Σχέδιο καταρτίστηκε ήδη και εγκρίθηκε με το Π.Δ.384/1992.

ζ) Από το συνδυασμό των προεκτεθέντων (α'-στ') σαφώς συνάγεται ότι, οι ανώνυμες εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος υποχρεούνται να οργανώσουν και να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία με βάση το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών του Π.Δ.384/1992, με εξαίρεση τους λογαριασμούς που προορίζονται για την παρακολούθηση των καθαρά τραπεζικών εργασιών, οι κυριότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι:


- οι λογαριασμοί της Ομάδας 2, με τους οποίους παρακολουθούνται οι χορηγήσεις,
- ο λογαριασμός 30 "απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες, εκτός χορηγήσεων",
- ο λογαριασμός 37 "ειδικές καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα",
- ο λογαριασμός 46 "συναλλαγματική θέση",
- ο λογαριασμός 47 "απόθεμα ξένων τραπεζογραμματίων",
- ο λογαριασμός 50 "καταθέσεις όψεως",
- ο λογαριασμός 51 "καταθέσεις ταμιευτηρίου",
- ο λογαριασμός 52 "καταθέσεις προθεσμίας
- τραπεζικά ομόλογα",
- ο λογαριασμός 53 "άλλες κατηγορίες καταθέσεων",
- ο λογαριασμός 57 "επιταγές και εντολές πληρωτέες",
- ο λογαριασμός 70 "έσοδα από τόκους χορηγήσεων".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης