Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 160/2040/1993 Λογιστικός χειρισμός παραγόμενων κινηματογραφικών ταινιών

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 160/2040/1993
Λογιστικός χειρισμός παραγόμενων κινηματογραφικών ταινιών


Γνωμ. 160/2040/1993 Λογιστικός χειρισμός παραγόμενων κινηματογραφικών ταινιών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστικός χειρισμός παραγόμενων κινηματογραφικών ταινιών

Νο 160. Γνωμ. 2040/1993 Σε απάντηση ....., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα,

με βάση το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.):

α) Οι κινηματογραφικές ταινίες που ιδιοπαράγονται και χρησιμοποιούνται ως στοιχείο πάγιας εκμετάλλευσης, υποκείμενες σε τμηματική κατ'έτος απόσβεση, καταχωρούνται, με το κόστος ιδιοπαραγωγής τους, στη χρέωση του λογαριασμού 14.09 "Λοιπός εξοπλισμός" (και σε σχετικούς τριτοβάθμιούς του), με πίστωση του λογαριασμού 78.00 "ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων" και αρμόδιου υπολογαριασμού του (βλ. παραγρ. 2.2.109 του Γ.Λ.Σ.).

Διευκρινίζεται ότι το κόστος ιδιοκατασκευής (ιδιοπαραγωγής) των πάγιων στοιχείων, υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες προσδιορισμού του κόστους παραγωγής των παραγόμενων προϊόντων, δεδομένου ότι τα ιδιοπαραγόμενα πάγια εξομοιώνονται με τα παραγόμενα προϊόντα (βλ. παραγρ. 5.213 και 5.214 του Γ.Λ.Σ.).

β) Εφόσον, όπως αναφέρετε στην πιο πάνω αίτησή σας, στις ιδιοπαραγόμενες ταινίες συμμετέχει ως συμπαραγωγός κατά 50% και τρίτος, η συμμετοχή αυτή του τρίτου καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 14.09 (και οικείου υπολογαριασμού του).

Σε περίπτωση που η συμμετοχή του τρίτου εισπράττεται προκαταβολικά ή τμηματικά, τα εισπραττόμενα ποσά καταχωρούνται προσωρινά στην πίστωση του λογαριασμού 53.98 "λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ.", από τον οποίο μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 14.09 ευθύς μετά την ολοκλήρωση του κόστους της ιδιοπαραγόμενης ταινίας (και χρεώσεώς του στον 14.09).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης