Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 124/1861/1993 Λογιστική απεικόνιση του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως των τουριστικών προγραμμάτων (πακέτων) και των πωλήσεων εισιτηρίων

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 124/1861/1993
Λογιστική απεικόνιση του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως των τουριστικών προγραμμάτων (πακέτων) και των πωλήσεων εισιτηρίων


Γνωμ. 124/1861/1993 Λογιστική απεικόνιση του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως των τουριστικών προγραμμάτων (πακέτων)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστική απεικόνιση του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως των τουριστικών προγραμμάτων (πακέτων) και των πωλήσεων εισιτηρίων

Νο 124. Γνωμ. 1861/1993


 Α) Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 1.100-1.102 Π.Δ.1123/1980) τα έσοδα που πραγματοποιούνται από τις οικονομικές μονάδες γενικά, συνεπώς και από τα τουριστικά γραφεία ή επιχειρήσεις από τη διάθεση τουριστικών πακέτων, καταχωρούνται στους λογαριασμούς της ομάδας 7 και εν προκειμένω στον λογαριασμό 73 "Πωλήσεις Υπηρεσιών" και τους υπολογαριασμούς του. Αντίστοιχα, τα έξοδα που γίνονται για κάθε τουριστικό πακέτο (άμεσα έξοδα) καθώς και τα γενικά έμμεσα έξοδα των τουριστικών επιχειρήσεων, καταχωρούνται στους λογαριασμούς κατ' είδος των οργανικών εξόδων της ομάδας 6 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Μικτό αποτέλεσμα κατά τουριστικό πακέτο μπορείτε να προσδιορίζετε εσωλογιστικά μόνο στην αναλυτική λογιστική, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1.100-1.102 και 5.200 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Στην Αναλυτική Λογιστική μπορείτε να τηρείτε τόσους λογαριασμούς όσα και τα τουριστικά πακέτα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα πιστώνονται με τα έσοδα του τουριστικού πακέτου και θα χρεώνονται με το κόστος του, οπότε θα προσδιορίζεται και το μικτό αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθείτε και για τον υπολογισμό και τον έλεγχο του ΦΠΑ που αφορά κάθε τουριστικό πακέτο.
Οταν τηρείται χειρόγραφα η λογιστική και δεν υπάρχει νομική υποχρέωση τηρήσεως αναλυτικής λογιστικής, μπορείτε να παρακολουθείτε τα έσοδα, το κόστος και το μικτό αποτέλεσμα, συνεπώς και τον ΦΠΑ κάθε πακέτου, με αντίστοιχες εξωλογιστικές καρτέλες. Οταν το τουριστικό γραφείο ή η τουριστική επιχείρηση χρησιμοποιεί μηχανογραφικά μέσα για τη λογιστική καταχώριση και παρακολούθηση των λογιστικών γεγονότων, συνεπώς και των δεδομένων των τουριστικών πακέτων, μπορεί με κατάλληλο, απλό, προγραμματισμό να παρακολουθεί τα έσοδα, το κόστος, το μικτό αποτέλεσμα και τον ΦΠΑ κατά τουριστικό πακέτο, τόσο εσωλογιστικά -μέσω της αναλυτικής λογιστικής- όσο και εξωλογιστικά, μέσω στατιστικών μηχανογραφικών καταστάσεων.

Β) Σχετικά με τα πωλούμενα εισιτήρια για λογαριασμό τρίτων.

Με τη διάθεση του εισιτηρίου χρεώνεται ο λογ/σμός 38 "χρηματικά διαθέσιμα" ή 30 "πελάτες", με πίστωση του λογαριασμού 50 "προμηθευτές" ή 53 "πιστωτές", με το αντίτιμο της αξίας του εισιτηρίου, χρησιμοποιώντας έναν -ή και περισσότερους- από τους κενούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 50.90-50.99 ή 53.90-53.97 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, τον οποίο θα τιτλοφορήσετε κατάλληλα (π.χ. "Αεροπορικές Επιχειρήσεις - λογ/σμοί πωλήσεων εισιτηρίων για λογ/σμό τους") και στους τριτοβάθμιους θα εντάξετε τους προσωπικούς λογαριασμούς τους.

Με την απόδοση των χρημάτων που εισπράττονται χρεώνεται ο λογαριασμός 50 ή 53, με πίστωση 38 "χρηματικά διαθέσιμα". Οταν λογίζεται η προμήθεια και εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο, χρεώνεται ο λογαριασμός 50 ή 53 και πιστώνεται ο λογαριασμός 73 "Πωλήσεις υπηρεσιών". Για τις χορηγούμενες προμήθειες σε άλλα ταξιδιωτικά γραφεία, για τις οποίες λαμβάνετε τιμολόγια προμηθειών, χρεώνεται ο λογαριασμός 63.02 "Προμήθειες για πωλήσεις" και πιστώνεται ο λογαριασμός 50 "προμηθευτές" ή 53 "πιστωτές".

Οσον αφορά τις εκπτώσεις που χορηγείτε προς πελάτες αγοράς εισιτηρίου με τη μορφή εκχώρησης μέρους της λαμβανόμενης προμηθείας σας, θα χρεώνετε τον αντίστοιχο λογαριασμό του εσόδου ο οποίος πιστώθηκε με το αρχικό ποσό της προμήθειας (πρωτοβάθμιος 73) ή, προκειμένου για παρεπόμενα έσοδα, πιστώνεται ο λογαριασμός 75.02.01 "Προμήθειες από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης