Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 153/2023/1993 Τρόπος τηρήσεως ημερολογίου με Η/Υ

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Γνωμ. 153/2023/1993
Τρόπος τηρήσεως ημερολογίου με Η/Υ

Γνωμ. 153/2023/1993 Τρόπος τηρήσεως ημερολογίου με Η/Υ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Τρόπος τηρήσεως ημερολογίου με Η/Υ

Νο 153. Γνωμ. 2023/1993

Με το FAX σας, ημερομην. ........, αναφερόμενοι στη Γνωμάτευσή μας Γνωμ. 151/2004/1993, μας ερωτάτε "αν είναι απαραίτητο να εκτυπώνονται στο ημερολόγιο οι περιληπτικοί λογαριασμοί, ιδιαίτερα οι πρωτοβάθμιοι (λογ/σμοί γενικού καθολικού) πλήρως (κώδικας, περιγραφή) μαζί με τα αθροίσματα των αναλυτικών λογαριασμών που αφορούν.... γιατί από διάφορες ελεγκτικές εταιρίες και από προφορικές οδηγίες αρμοδίων του Κ.Β.Σ. θεωρείται απαραίτητο για λόγους σύνδεσης των εγγραφών του ημερολογίου με το γενικό καθολικό, κυρίως όταν δεν τηρείται συγκεντρωτικό ημερολόγιο ή φύλο ελέγχου και αναλύσεως". Στα παραπάνω η απάντησή μας είναι η ακόλουθη:

α) Η άποψή μας, για το πιο πάνω θέμα, διατυπώνεται με σαφήνεια στη Γνωμάτευσή μας 151/2004/1993 και συνεπώς είναι περιττό να επαναλάβουμε τα ίδια.

β) Είναι προφανές ότι γίνεται σύγχυση μεταξύ της χειρόγραφης και της μηχανογραφικής τήρησης των λογιστικών βιβλίων.
Η εκτύπωση από τον Η/Υ στο (ενοποιημένο) ημερολόγιο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών (κωδικοί, τίτλοι και ποσά) είναι περιττή, γιατί όλα τα στοιχεία τους καταγράφονται στο αρχείο εγγραφών του Η/Υ και εκτυπώνονται στα μηνιαία ισοζύγια, με την απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια ότι στο ημερολόγιο εκτυπώνονται οι κωδικοί και τα λοιπά στοιχεία των λογαριασμών της τελευταίας βαθμίδας.
 Ο κωδικός του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικού) περιλαμβάνει και τους κωδικούς των λογαριασμών των προηγούμενων βαθμίδων (περιληπτικών), συνεπώς, με την εκτύπωση στο ημερολόγιο του κωδικού του αναλυτικού (τριτοβάθμιου) λογαριασμού, προσδιορίζονται συγχρόνως και οι περιληπτικοί στους οποίους ανήκει (πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος), αφού οι κωδικοί τους περιλαμβάνονται στον κωδικό του αναλυτικού (τριτοβάθμιου). Δεδομένου ότι τα μέτρα που προβλέπονται από τα άρθρα 22-25 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των δεδομένων του αρχείου του Η/Υ, σας ερωτούμε: - η "σύνδεση των εγγραφών του ημερολογίου με το γενικό καθολικό", που θέλετε, δεν την έχετε με το μηνιαίο ισοζύγιο; - το μηνιαίο ισοζύγιο δεν περιέχει όλα τα στοιχεία του "φύλλου ελέγχου και αναλύσεως";

γ) Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγρ. 8 του Κ.Β.Σ. και την παραγρ. 18.7 της ερμηνευτικής του εγκυκλίου, "επιτρέπεται, για τα αγαθά και τους τίτλους των λογαριασμών, η χρήση κωδικών αριθμών την τήρηση των βιβλίων.... εφόσον τηρείται θεωρημένο μητρώο κωδικής αρίθμησης.... με εξαίρεση τους κωδικούς αριθμούς για την τήρηση των βιβλίων με βάση το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, για τους οποίους δεν απαιτείται η τήρηση μητρώου κωδικής αρίθμησης".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης