Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 155/2026/1993 Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων για την εκπόνηση κ.λπ. αναπτυξιακών μελετών

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 155/2026/1993
Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων για την εκπόνηση κ.λπ. αναπτυξιακών μελετών

Γνωμ. 155/2026/1993 Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων για την εκπόνηση κ.λπ. αναπτ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων για την εκπόνηση κ.λπ. αναπτυξιακών μελετών

Νο 155. Γνωμ. 2026/1993

α) Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.) δύναται να εφαρμοσθεί από όλες τις οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από το εάν επιδιώκουν ή όχι κερδοσκοπικό αποτέλεσμα.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγρ. 2 και 7 παραγρ. 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), οι Ε.Π.Ε. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Γ.Λ.Σ., κατά την έκταση που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές (άρθρο 7 παραγρ. 2).

γ) Στην πιο πάνω αίτησή σας αναφέρετε ότι, η εταιρία σας παρότι "έχει περιβληθεί τον τύπο της ΕΠΕ, στην πράξη ουδεμία εμπορική πράξη επιχειρεί, λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως ινστιτούτο για την ανάπτυξη του κλάδου Ξύλου - Επίπλου και την προώθηση δραστηριοτήτων υπέρ του κλάδου, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα" και για το λόγο αυτό δεν έχετε θεωρήσει τα προβλεπόμενα από το Κ.Β.Σ. λογιστικά βιβλία και στοιχεία. Κατά τη γνώμη μας, έπρεπε να είχατε προβεί στις θεωρήσεις αυτές και να εφαρμόζατε το Γ.Λ.Σ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. Πάντως, για όλα τα θέματα του Κ.Β.Σ. αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε.

δ) Οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που λαμβάνετε από τον ΕΟΜΜΕΧ, για την κάλυψη των λειτουργικών σας δαπανών και την εκπόνηση μελετών κ.λπ. αναπτύξεως του κλάδου Ξύλου - Επίπλου, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού του Γ.Λ.Σ. 74.03 "ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις", ο οποίος έχει υιοθετηθεί με την
41/1063/1989 Γνωμάτευσή μας για ανάλογες περιπτώσεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης