Γνωμ. 179/2065/1993

Λογιστικός χειρισμός δημοτικού τέλους 5% επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων

1 Ιαν 1993

Taxheaven.gr
Λογιστικός χειρισμός δημοτικού τέλους 5% επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων

Νο 179. Γνωμ. 2065/1993 Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 περ. β' του Ν.1642/1986 (όπως ισχύει σήμερα), ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί των ακαθάριστων εσόδων σας, χωρίς προηγούμενη αφαίρεση του αποδιδόμενου στο Δήμο (με βάση το άρθρο 26 παρ. 6 Ν.1828/1989) τέλους εκ 5% προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος του ΦΠΑ και η κατάρτιση των σχετικών δηλώσεων, συμφωνούμε να συνεχίσετε, για το δημοτικό τέλος 5%, να εφαρμόζετε το λογιστικό χειρισμό που περιγράφετε στην πιο πάνω επιστολή σας δηλαδή: καταχώριση των εσόδων από πωλήσεις σε οικείους τριτοβάθμιους λογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 71 και στο τέλος κάθε μήνα αποχωρισμός του δημοτικού τέλους 5% και μεταφορά του, με χρέωση ιδιαίτερου τριτοβάθμιου του 71 που έχει τη μορφή αντίθετου λογαριασμού, στην πίστωση υπολογαριασμού του 54.09, με χρέωση του οποίου γίνεται η απόδοση.

Taxheaven.gr