Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 187/2107/1993 Λογιστικός χειρισμός κεφαλαιοποιούμενης διαφοράς αναπροσαρμογής άρθρου 23 Ν.2065/1992

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 187/2107/1993
Λογιστικός χειρισμός κεφαλαιοποιούμενης διαφοράς αναπροσαρμογής άρθρου 23 Ν.2065/1992

Γνωμ. 187/2107/1993 Λογιστικός χειρισμός κεφαλαιοποιούμενης διαφοράς αναπροσαρμογής άρθρου 23 Ν.2065/1992

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστικός χειρισμός κεφαλαιοποιούμενης διαφοράς αναπροσαρμογής άρθρου 23 Ν.2065/1992

Νο 187. Γνωμ. 2107/1993

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2065/1992, η προκύπτουσα τελική διαφορά από τη διενεργούμενη με βάση τα άρθρα 20-22 του ιδίου νόμου αναπροσαρμογή των ακινήτων, κεφαλαιοποιείται, από τις ανώνυμες εταιρίες, "είτε με έκδοση νέων μετοχών, είτε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας, είτε και με τους δύο τρόπους.... Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν διανέμονται δωρεάν στους μετόχους...".

β) Στο άρθρο 26 παρ. 4 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι "οι επιχειρήσεις που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους μετοχές άλλων ανώνυμων εταιριών και οι οποίες θα λάβουν δωρεάν μετοχές με βάση τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεώνονται να εμφανίσουν στα βιβλία τους τις νέες μετοχές".

Η εμφάνιση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2.2.111 περίπτ. 2 και 2.2.402 περίπτ. 8 εδ. γ' του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Δηλαδή, οι λαμβανόμενες χωρίς αντάλλαγμα νέες μετοχές (ή τα εταιρικά μερίδια ΕΠΕ) καταχωρούνται με την ονομαστική τους αξία, σε χρέωση των αρμόδιων υπολογαριασμών του 18.00 "συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις" ή του 18.01 "συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" ή του 34 "χρεόγραφα", ανάλογα (βλ. παρ. 2.2.111 περ. 1 Γ.Λ.Σ.), με πίστωση του λογαριασμού 41.06 "διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων" και οικείων τριτοβάθμιών του (κατά νόμο αναπροσαρμογής κ.λπ., ανάλογα με τις επιθυμητές πληροφορίες).

γ) Τα προηγούμενα επιβάλλεται να εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών, γιατί η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων της κεφαλαιοποιούμενης διαφοράς αναπροσαρμογής πρέπει να γίνει με ομοιόμορφους κανόνες.

Συνεπώς, με τη διαφορά αναπροσαρμογής, με την οποία αυξάνεται η ονομαστική αξία των κατεχόμενων παλαιών μετοχών, χρεώνονται οι αρμόδιοι υπολογαριασμοί του 18.00 ή του 18.01 ή του 34, με πίστωση του λογαριασμού 41.06 και του οικείου υπολογαριασμού του. δ) Τα προηγούμενα (β' και γ') εφαρμόζονται και από τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, που εφαρμόζουν τα αντίστοιχα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης