Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 148/1974/1993 Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ εξερχόμενου εταίρου της σε νεοεισερχόμενο εταίρο

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 148/1974/1993
Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ εξερχόμενου εταίρου της σε νεοεισερχόμενο εταίρο

Γνωμ. 148/1974/1993 Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ εξερχόμενου εταίρου της σε νεοεισερχόμενο εταίρο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ εξερχόμενου εταίρου της σε νεοεισερχόμενο εταίρο

Νο 148. Γνωμ. 1974/1993

Με την επιστολή σας, ........... μας γνωρίζετε ότι, κατά τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εξερχόμενου της εταιρίας σας εταίρου και την είσοδο νέου, έγινε εκτίμηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και προσδιορίστηκε υπεραξία, για την οποία καταβάλλατε φόρο και χαρτόσημο και μας ερωτάτε να σας υποδείξουμε "τους λογαριασμούς του Γ.Λ.Σ. σύμφωνα με το οποίο πρέπει να καταχωρίσουμε την, κατόπιν εκτίμησης, προκύψασα υπεραξία, του φόρου της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων και τα τέλη χαρτοσήμου για την είσοδο του νέου εταίρου". Επί των ανωτέρω η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

α) Ο εξερχόμενος της εταιρίας σας εταίρος και μεταβιβάσας τα εταιρικά του μερίδια δικαιούται και το σχετικό αντίτιμο, συνεπώς αυτός βαρύνεται και με τους σχετικούς φόρους και όχι η εταιρία. Πάντως, εάν σύμφωνα με το καταστατικό ή μετά από σχετική απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων κ.λπ., οι φόροι αυτοί βαρύνουν την εταιρία, θα τους καταχωρίσετε στη χρέωση του λογαριασμού 81.00 "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και του τριτοβάθμιού του 81.00.99 "λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα".

β) Η "κατόπιν εκτίμησης προκύψασα υπεραξία" δεν είναι δυνατόν να καταχωριθεί στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, γιατί το αντίτιμο μεταβιβάσεως των μεταβιβασθέντων εταιρικών μεριδίων περιέρχεται στον εξερχόμενο της εταιρίας και κύριο των μεριδίων εταίρο και όχι στην εταιρία. γ) Επισημαίνουμε ότι οι σχετικοί χειρισμοί πρέπει να είναι σύμφωνοι και με τη διάταξη του άρθρου 28 παραγρ. 4 του Ν.3190/1955 "περί Ε.Π.Ε.", η οποία ορίζει ότι "η εταιρία δεν δύναται κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν να αποκτήσει τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης