Γνωμ. 166/2059/1993

Παρακολούθηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στο λογαριασμό 32.01 του Γ.Λ.Σ.

1 Ιαν 1993

Taxheaven.gr
Παρακολούθηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων στο λογαριασμό 32.01 του Γ.Λ.Σ.

Νο 166. Γνωμ. 2059/1993

Η παρακολούθηση σε υπολογαριασμούς του 32.01 "παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων" της ολοκληρώσεως του κόστους κτήσεως των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, δεν κωλύεται από τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι οι σχετικές δηλώσεις του ΦΠΑ θα καταρτίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εξυπακούεται ότι η ολοκλήρωση του κόστους κτήσεως και η μεταφορά του στους αρμόδιους λογαριασμούς της ομάδας 2 θα γίνεται οπωσδήποτε πριν από την πώληση των οικείων αγαθών.

Taxheaven.gr