Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 151/2004/1993 Τρόπος τηρήσεως Γενικού Ημερολογίου και Γενικών Καθολικών - Περιεχόμενο λογαριασμού 36

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 151/2004/1993
Τρόπος τηρήσεως Γενικού Ημερολογίου και Γενικών Καθολικών - Περιεχόμενο λογαριασμού 36


Γνωμ. 151/2004/1993 Τρόπος τηρήσεως Γενικού Ημερολογίου και Γενικών Καθολικών - Περιεχόμενο λογαριασμού 36

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Τρόπος τηρήσεως Γενικού Ημερολογίου και Γενικών Καθολικών - Περιεχόμενο λογαριασμού 36

Νο 151. Γνωμ. 2004/1993

Σε απάντηση .........., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, αναφορικά με ό,τι αφορά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο:

α) Η ενημέρωση των λογαριασμών της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικών) γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (περίπτ. 1-3). Σύμφωνα με την περίπτ. 4 της ίδιας παραγράφου, η ενημέρωση των περιληπτικών λογαριασμών, δηλαδή των λογαριασμών των προηγούμενων βαθμίδων (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, αφού για την επιχείρησή σας η τελευταία βαθμίδα είναι οι τριτοβάθμιοι), δύναται να γίνεται μόνο με τη συνολική κίνηση της χρεώσεως και πιστώσεως των αντίστοιχων λογαριασμών τους της τελευταίας βαθμίδας, με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή θα γίνεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστον στο τέλος κάθε μήνα.

β) Για τους πιο πάνω περιληπτικούς λογαριασμούς (πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους για την εταιρία σας) είναι απαραίτητη η εκτύπωση (από τον Η/Υ) και διαφύλαξη καθολικών, πέραν των μηνιαίων ισοζυγίων.

γ) Είναι δυνατόν στο Ημερολόγιο να εκτυπώνονται μόνον οι αναλυτικοί λογαριασμοί της τελευταίας βαθμίδας και οι εγγραφές τους, που θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από την παράγρ. 1.103 (περίπτ. 1-3) του Γ.Λ.Σ., με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εκτυπώνονται πλήρως οι κωδικοί και οι τίτλοι των αναλυτικών λογαριασμών, ώστε να προσδιορίζονται οι λογαριασμοί των προηγούμενων βαθμίδων (πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι), των οποίων η εκτύπωση (από τον Η/Υ) στο Ημερολόγιο θα δύναται να παραλείπεται.

δ) Από το παράδειγμα που αναφέρεται στην επιστολή σας προκύπτει ότι, στο λογαριασμό 36 "μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού", έχετε συμπληρώσει τον κενό κωδικό του δευτεροβάθμιου 36.90 με τον τίτλο "ασφάλιστρα χρήσεως προς κατανομή σε δαπάνες και είδος", τον οποίο έχετε αναλύσει στους εξής τριτοβάθμιους: 36.90.0001 "πυρός" 36.90.0002 "μεταφορικών μέσων" 36.90.0003 "μεταφορών" 36.90.0004 "αστικής ευθύνης" κ.λπ. Η κατά τον ανωτέρω τρόπο χρησιμοποίηση του κενού λογαριασμού 36.90 είναι αντίθετη με τα προβλεπόμενα από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις βασικές αρχές της Λογιστικής, για τους εξής κυρίως λόγους:

(δα) Ο λογαριασμός 36 είναι λογαριασμός ενεργητικού και σ' αυτόν καταχωρούνται τα έξοδα που πληρώνονται (προπληρώνονται ή κατ' εξαίρεση βεβαιώνονται με οριστικούς τίτλους) και αφορούν την επόμενη χρήση (βλ. παράγρ. 2.2.307 του Γ.Λ.Σ.).
Τα αφορώντα την τρέχουσα χρήση έξοδα καταχωρούνται, υποχρεωτικά, στους αρμόδιους λογαριασμούς της Ομάδας 6 (και όχι σε υπολογαριασμούς του 36).

(δβ) Τα ασφάλιστρα της χρήσεως καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.05 "Ασφάλιστρα", ο οποίος αναλύεται σε τριτοβάθμιους κατ' είδος εξόδου και η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσθέσει και άλλους τριτοβάθμιους, ανάλογα με τις ανάγκες της, καθώς και να τους αναλύσει σε τεταρτοβάθμιους κ.λπ. (βλ. παραγράφους 1.101 και 2.2.603 του Γ.Λ.Σ.). ε) Για τα θέματα του Κ.Β.Σ. αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης