Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 170/2078/1993 Λογιστική παρακολούθηση αποστελλομένων σε τρίτους υλικών συσκευασίας

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 170/2078/1993
Λογιστική παρακολούθηση αποστελλομένων σε τρίτους υλικών συσκευασίας


Γνωμ. 170/2078/1993 Λογιστική παρακολούθηση αποστελλομένων σε τρίτους υλικών συσκευασίας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστική παρακολούθηση αποστελλομένων σε τρίτους υλικών συσκευασίας

Νο 170. Γνωμ. 2078/1993

α) Σύμφωνα με την παράγρ. 5.215 περ. 13 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), τα αποθέματα που αποστέλλονται σε τρίτους, για οποιαδήποτε αιτία (παρακαταθήκη, προς πώληση, για ενέχυρο, για συσκευασία παραγγελθέντων εμπορευμάτων κ.λπ.), παρακολουθούνται στους ιδιαίτερους υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς που ανοίγονται κάτω από το λογαριασμό 94 "αποθέματα". "Η παρακολούθηση αυτή γίνεται κατά ποσότητα και αξία, αναλυτικά για κάθε είδος αποθέματος, αποθηκευτικό χώρο και κατηγορία στην οποία ανήκει, με τρόπο που να εξασφαλίζεται σε κάθε στιγμή η πληροφόρηση για τις αξίες των αποθεμάτων της οικονομικής μονάδας που βρίσκονται σε τρίτα πρόσωπα και για τους ειδικούς όρους από τους οποίους διέπονται αυτά". Συνεπώς, τα υλικά συσκευασίας που αποστέλλονται στο εξωτερικό (σε τρίτη χώρα) "με σκοπό την πλήρωσή τους με φάρμακα και την επανεισαγωγή τους στην Ελλάδα", καταχωρούνται με την αξία κτήσεώς τους στο λογαριασμό 94.24.97 "πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας σε τρίτους" και σε ιδιαίτερη μερίδα αποθήκης κατά ποσότητα και αξία (που θα είναι υπολογαριασμός του 94.24.97).

β) Μετά την πραγματοποίηση της εισαγωγής των εμπορευμάτων, συσκευασμένων στα πιο πάνω υλικά συσκευασίας και ενημέρωση (με πίστωση του 90.02 "αγορές λογισμένες") των αρμόδιων υπολογαριασμών του 94.20 "εμπορεύματα", μεταφέρεται στους υπολογαριασμούς αυτούς, από το λογαριασμό 94.24.97, και η αξία των υλικών συσκευασίας και έτσι ολοκληρώνεται το κόστος κτήσεως των εμπορευμάτων αυτών.

γ) Τα άμεσα (ειδικά) έξοδα, που πραγματοποιούνται για την αποστολή στο εξωτερικό των πιο πάνω υλικών συσκευασίας, καταχωρούνται σε υπολογαριασμό του 32 "παραγγελίες εξωτερικού", στον οποίο συγκεντρώνεται η αξία κτήσεως των εισαγομένων από το εξωτερικό αγαθών (βλ. παράγρ. 2.2.303 του Γ.Λ.Σ.), η οποία (αξία κτήσεως) μεταφέρεται, στη συνέχεια, στους αρμόδιους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 20 "εμπορεύματα".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης