Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 159/2035/1993 Προσδιορισμός της δραχμικής αξίας των αγοραζομένων από χώρες της ΕΟΚ αγαθών

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 159/2035/1993
Προσδιορισμός της δραχμικής αξίας των αγοραζομένων από χώρες της ΕΟΚ αγαθών


Γνωμ. 159/2035/1993 Προσδιορισμός της δραχμικής αξίας των αγοραζομένων από χώρες της ΕΟΚ αγαθών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Προσδιορισμός της δραχμικής αξίας των αγοραζομένων από χώρες της ΕΟΚ αγαθών

Νο 159. Γνωμ. 2035/1993

Μετά τις γνωστές αλλαγές που επήλθαν από 1.1.93 στις διαδικασίες κ.λπ. των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων των χωρών της ΕΟΚ, η δραχμική αξία των αγοραζόμενων από χώρες της ΕΟΚ αγαθών και παραλαμβανόμενων χωρίς προηγούμενο τραπεζικό διακανονισμό της αξίας τους, κατ' αναλογική εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην παραγρ. 2.3.1 (περίπτ. 1 και 2) του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, υπολογίζεται με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή πωλήσεως του ξένου νομίσματος της ημέρας παραλαβής των αγαθών.

Ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της αξίας αυτής και της δραχμικής αξίας που θα προκύψει κατά την μεταγενέστερη διεκπεραίωση των τραπεζικών συναλλαγματικών διατυπώσεων, θεωρείται συναλλαγματική διαφορά και καταχωρείται στους οικείους υπολογαριασμούς του 81 "έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα". Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που ο συναλλαγματικός τραπεζικός διακανονισμός μέρους ή του συνόλου της αξίας έχει προηγηθεί της παραλαβής των αγαθών, το δραχμικό ποσό που προκύπτει από τον διακανονισμό αυτό αντιπροσωπεύει την δραχμική αξία του μέρους ή του συνόλου των αγοραζόμενων αγαθών.

Δηλαδή, στις περιπτώσεις αυτές ο υπολογισμός της δραχμικής αξίας των αγοραζόμενων αγαθών γίνεται με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή πωλήσεως του ξένου νομίσματος της ημέρας που έγινε ο διακανονισμός μέρους ή του συνόλου της αξίας τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης