Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 182/2096/1993 Λογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία του εξωτερικού

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 182/2096/1993
Λογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία του εξωτερικού


Γνωμ. 182/2096/1993 Λογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία του εξωτ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία του εξωτερικού

Νο 182. Γνωμ. 2096/1993

Ι. Με την επιστολή σας, μας γνωρίζετε ότι: - η εταιρία σας, για να καλύψει την κατά 50% συμμετοχή της στο κεφάλαιο νεοσυσταθείσας στο εξωτερικό εταιρίας, υποχρεούται να εξάγει στο εξωτερικό μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας δρχ. 480.000.000, - κατά την αποστολή του εξοπλισμού αυτού, υποχρεωθήκατε από το Τελωνείο και εκδόσατε "τιμολόγια εξωτερικού βάσει του Κ.Β.Σ.",
- κατά την αγορά του ανωτέρω μηχανολογικού εξοπλισμού χρεώσατε τους αρμόδιους υπολογαριασμούς του 20 (με τον τίτλο "αγορές εμπορευμάτων") καθώς και του 54 ("ΦΠΑ εισροών - αγορών"), με πίστωση του λογαριασμού 50 "προμηθευτές",
- κατά την εξαγωγή του εξοπλισμού στο εξωτερικό χρεώσατε το λογαριασμό 30.01 "πελάτες εξωτερικού" και πιστώσατε το λογαριασμό 70.80 "πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό", και μας ερωτάτε:
α) ποιες εγγραφές πρέπει να διενεργήσετε, σύμφωνα με το Γ.Λ.Σ., για να εμφανίσετε τη συμμετοχή σας στο λογαριασμό 18,
β) εάν η θετική διαφορά, μεταξύ της αξίας κτήσεως του μηχανολογικού εξοπλισμού και της αξίας, με την οποία το εξήγατε στο εξωτερικό και το χρεώσατε στο λογαριασμό 30.01 "πελάτες εξωτερικού", "φορολογείται σαν κέρδος ή γίνεται αφορολόγητο αποθεματικό λόγω επενδύσεων και τι εγγραφές γίνονται στην περίπτωση αυτή".

ΙΙ. Η απάντησή μας, επί των ανωτέρω, είναι η ακόλουθη:

α) Με την αξία της συμμετοχής σας θα χρεώσετε τον αρμόδιο υπολογαριασμό του 18.00 "συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις", με πίστωση του λογαριασμού 30.01 "πελάτες εξωτερικού" (τον οποίο ήδη έχετε χρεώσει).

β) Η θετική διαφορά, μεταξύ του λογαριασμού 70.80 "πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό" και του υπολογαριασμού του 20 με τίτλο "αγορές εμπορευμάτων", που έχετε ήδη πιστώσει και χρεώσει, αντίστοιχα, αντιπροσωπεύει υπολογιστικό έσοδο ("κέρδος") και όχι πραγματοποιημένο, όπως απαιτούν οι σχετικές διατάξεις του κωδικ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" (άρθρα 43 παρ. 1, 45 και 42α παρ. 2) και συνεπώς δεν επιτρέπεται να περιληφθεί στα κέρδη της χρήσεως και να διανεμηθεί ως μέρισμα, παρά μόνο σε ιδιαίτερο και με κατάλληλο τίτλο υπολογαριασμό του πρωτοβάθμιου 41 "αποθεματικά - διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων" δύναται να καταχωριθεί (όπως, στον 41.95 "διαφορές από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή μας στην εταιρία..."). Για τα φορολογικά θέματα της διαφοράς αυτής, αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο πρέπει να απευθυνθείτε.

ΙΙΙ. Κατά τη γνώμη μας, αντί των λογαριασμών 20, 30.01 και 70.80, που χρησιμοποιήσατε, έπρεπε να είχατε ακολουθήσει τον εξής λογιστικό χειρισμό:

α) Με την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού έπρεπε να είχε χρεωθεί ο λογ/σμός 12.10 "μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως" (και ο τριτοβάθμιός του με τίτλο "μηχανήματα για εισφορά ως συμμετοχή μας στην εταιρία...").

β) Κατά την αποστολή του ανωτέρω εξοπλισμού στο εξωτερικό έπρεπε να είχε χρεωθεί, με την αξία με την οποία εισφέρθηκε ο εξοπλισμός αυτός, ο λογαριασμός 18.00 "συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις" (και αρμόδιος υπολογαριασμός του), με πίστωση: - του λογαριασμού 12.10 (και του υπολογαριασμού του, με την αξία κτήσεως, - του λογαριασμού 41.95 "διαφορά από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή μας στην εταιρία...", με τη θετική διαφορά μεταξύ αξίας εισφοράς και αξίας κτήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης