Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 100/1739/1992 Λογιστική παρακολούθηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 100/1739/1992
Λογιστική παρακολούθηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Γνωμ. 100/1739/1992 Λογιστική παρακολούθηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστική παρακολούθηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Νο 100. Γνωμ. 1739/1992

Σε απάντηση του ερωτήματός σας από 26.5.1992 αναφορικά με το χαρακτήρα και τον λογιστικό χειρισμό των διαφορών (κέρδους ή ζημίας) που προκύπτουν από την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.710 περίπτ. 2δ σε συνδυασμό με την παραγρ. 2.2.305 περίπτ. 11 του Ε.Γ.Λ.Σ. οι διαφορές που προκύπτουν από την πώληση των χρεογράφων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, όταν μεν είναι θετικές (κέρδη) καταχωρούνται στο λογαριασμό 76.04.02 "Διαφορές (κέρδη) από πώληση χρεογράφων", όταν δε είναι αρνητικές (ζημία) καταχωρούνται στο λογ/σμό 64.12.02 "Διαφορές από πωλήσεις χρεογράφων". Οι διαφορές αυτές (το αποτέλεσμα) προσδιορίζονται στους οικείους λογ/σμούς του 34, οι οποίοι πιστώνονται με το τίμημα πωλήσεων των χρεογράφων, μεταφέρονται δε στους λογ/σμούς 64.12.02 ή 76.04.02 κατά περίπτωση.

2. Οσον αφορά τη δυνατότητά σας σχηματισμού αφορολογήτου αποθεματικού επί των κερδών από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων το θέμα είναι φορολογικό και συνεπώς διευκρινιστικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης