Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 88/1668/1991 Ο χρόνος ενημερώσεων των λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως Ομάδας 9

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1991 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 88/1668/1991
Ο χρόνος ενημερώσεων των λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως Ομάδας 9

Ο χρόνος ενημερώσεων των λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως Ομάδας 9

 Νο 88. Γνωμ.1668/1991

 α) Οπως διευκρινίζεται και στην υπ' αρίθμ. 1389/1990 Γνωμ. του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (βλ. παράγρ. 6 περίπτ. γ και δ), στην οποία αναλύεται η έκταση κ.λπ. της υποχρεωτικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), που επιβλήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.1882/1990, οι υποχρεωτικής τήρησης λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως (Ομάδας 9) πρέπει να ενημερώνονται, υποχρεωτικά, τουλάχιστον στο τέλος της χρήσεως, αρκεί η ενημέρωση αυτή να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές των παραγρ. 5.213-5.219 του Γ.Λ.Σ., δηλαδή το λειτουργικό κόστος στους υπολογαριασμούς του 92 και το κόστος παραγωγής στους υπολογαριασμούς του 93 να προσδιορίζεται δίχως αυθαίρετους μερισμούς, αλλά με βάση τα πραγματικά γεγονότα του σκοπού και της αιτίας αναλώσεως των εξόδων καθώς και των πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών.

β) Διευκρινίζεται ότι η περίοδος του μηνός, που αναφέρεται στις παραγρ. 5.210 αρίθμ.3 και 5.215 αρίθμ.10 περ.α' του Γ.Λ.Σ. είναι μια ενδεικτική προθεσμία και όχι αποκλειστική.

γ) Υπογραμμίζεται ότι, το ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα της Αναλυτικής Λογιστικής εξασφαλίζει, από τον όλο σχεδιασμό του, τον άνετο και σωστό υπολογισμό του κόστους παραγωγής βραχυχρονίως (μηνιαίως κ.λπ.) καθώς και αναλυτικών (κατ' είδος δραστηριότητας) βραχύχρονων αποτελεσμάτων, των οποίων η έγκαιρη γνώση αποτελεί, για τη Διοίκηση της επιχειρήσεως, πολυτιμότατη πληροφορία.

Με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, τα αναλυτικά βραχύχρονα - μηνιαία κυρίως - αποτελέσματα αποτελούν τη βάση, για τη σωστή διοίκηση και διαφύλαξη της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η επιτακτική αυτή ανάγκη σήμερα μπορεί να καλυφθεί πολύ πιο άνετα από ό,τι στο παρελθόν, με εφαρμογή του αυτοτελούς κυκλώματος της Αναλυτικής Λογιστικής σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι εξασφαλίζουν μεγάλες και ποικίλες δυνατότητες και ευκολίες (ταυτόχρονη ενημέρωση των λογαριασμών της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής κ.λπ.) και η χρήση τους έχει γενικευθεί.

Το Ε.Σ.Υ.Λ. πιστεύει ότι αυτόν τον ιδεώδη τρόπο τηρήσεως της Αναλυτικής Λογιστικής πολύ σύντομα θα τον επιλέξουν οι εταιρίες με δική τους πρωτοβουλία, γιατί θα αντιληφθούν τα τεράστια πλεονεκτήματά του.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης