Γνωμ. 117/1842/1992

Λογιστικός χειρισμός καταβαλλομένων στην ΠΑΕΓΑ αποθηκευτρών

1 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
Λογιστικός χειρισμός καταβαλλομένων στην ΠΑΕΓΑ αποθηκευτρών

Νο 117. Γνωμ. 1842/1992

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομ. 3.11.1992, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (παράγρ. 2.2.606), τα κάθε είδους αποθήκευτρα που καταβάλλονται σε τρίτους, καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.06 "αποθήκευτρα" (ο οποίος αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους κ.λπ. σύμφωνα με τις επιθυμητές πληροφορίες).

Taxheaven.gr