Γνωμ. 120/1854/1992

Λογιστικός χειρισμός επιχειρηματικής αμοιβής διαχειριστών ΕΠΕ

1 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
Λογιστικός χειρισμός επιχειρηματικής αμοιβής διαχειριστών ΕΠΕ Νο 120.

Γνωμ. 1854/1992 Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομ. 23.11.1992, σας γνωρίζουμε ότι, η προβλεπόμενη από τις νέες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 10, παράγρ. 1 και άρθρο 16, παράγρ. 6 του Ν.1065/1992) "Επιχειρηματική αμοιβή των διαχειριστών εταίρων της ΕΠΕ", η οποία θεωρείται ως εισόδημα εξ' εμπορικών επιχειρήσεων (άρθρο 10 παράγρ. 1, Ν.2065/1992), καταχωρείται (κατά το κλείσιμο του ισολογισμού) στην πίστωση του λογαριασμού 53.08 "δικαιούχοι αμοιβών" με χρέωση του λογ/σμού 88 "αποτελέσματα προς διάθεση" (βλ. παράγρ. 2.2.811 και 4.1.302 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

Taxheaven.gr