Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 94/1680/1992 Η λογιστική παρακολούθηση του τίτλου των ομολογιών τραπεζικών, ελληνικού δημοσίου και των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 94/1680/1992
Η λογιστική παρακολούθηση του τίτλου των ομολογιών τραπεζικών, ελληνικού δημοσίου και των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου


Η λογιστική παρακολούθηση του τίτλου των ομολογιών τραπεζικών, ελληνικού δημοσίου και των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου

Νο 94. Γνωμ. 1680/1992

α) Οπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που μας διαβίβασε η Δ/νση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το 71/14.1.1992 έγγραφό της "το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών κατά τη συνεδρίασή του της 20.12.1990 αποφάσισε όπως από 1ης Φεβρουαρίου 1991, η διαπραγμάτευση των τίτλων σταθερού εισοδήματος (Ομολογιών, Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζικών Ομολόγων και εντόκων Γραμματίων του δημοσίου) γίνεται στο Χρηματιστήριο στην καθαρή τιμή αυτών, η οποία θα είναι απαλλαγμένη από το δουλευμένο τόκο. Με το νέο σύστημα η καθαρή τιμή των τίτλων σταθερού εισοδήματος θα διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, ενώ ο δουλευμένος τόκος που αναλογεί μέχρι την ημερομηνία της συναλλαγής θα προστίθεται στην αξία των Πινακιδίων που εκδίδονται".

β) Μετά από τα προηγούμενα, για την ιδιαίτερη παρακολούθηση της αξίας κτήσεως των αγοραζόμενων τίτλων και των δουλευμένων τόκων τους, πρέπει στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 34 "χρεόγραφα" του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου να τηρηθούν οι ακόλουθοι δευτεροβάθμιοι κατά κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος, οι οποίοι αναλύονται σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατ' είδος ομολογίας, ή εντόκου γραμματίου ή ομολόγου και περαιτέρω σε δύο τεταρτοβάθμιους από τους οποίους στον ένα θα καταχωρείται η αξία κτήσεως των τίτλων και στον άλλον οι δουλευμένοι τόκοι τους. 34.05 Ομολογίες ελληνικών δανείων 34.05.00 Ομολογιακό δάνειο 1889 παγίου 2% 34.05.00.00 Αξία κτήσεως τίτλων 34.05.00.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 34.05.01 Ομολογιακό δάνειο 1890 Λαρίσης 2,5% 34.05.01.00 Αξία κτήσεως τίτλων 34.05.01.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 34.05.02 Ομολογιακό δάνειο 1893 κεφαλαιοποιήσεως 2,5% 34.05.02.00 Αξία κτήσεως τίτλων 34.05.02.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 34.05.03 κ.λπ. 34.05.99 34.08 Εντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου Η ανάλυσή του είναι όμοια με την ανάλυση του λογαριασμού 34.05. 34.91 Ομόλογα ελληνικού δημοσίου Η ανάλυσή του είναι όμοια με την ανάλυση του λογαριασμού 34.05. 34.92 Τραπεζικά ομόλογα Η ανάλυσή του είναι όμοια με την ανάλυση του λογαριασμού 34.05.

γ) Στους δημιουργούμενους σύμφωνα με τα προηγούμενα τεταρτοβάθμιους υπολογαριασμούς με την ονομασία "δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων", καταχωρούνται κατά την αγορά των τίτλων, (με πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων κ.λπ.), οι δουλευμένοι μέχρι την ημέρα της αγοράς (και μη απαιτητοί ακόμη) τόκοι των αγοραζόμενων τίτλων. Οταν οι τόκοι αυτοί καταστούν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί τακτοποιούνται (εξισώνονται) και οι πιο πάνω υπολογαριασμοί, οι οποίοι πιστώνονται με την είσπραξη των τόκων ή με την μεταφορά τους σε αρμόδιο λογαριασμό απαιτήσεως (ή ανάλογα, στον λογαριασμό 38.02 "ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη"). Οι τόκοι της περιόδου από την ημέρα της αγοράς του τίτλου μέχρι λήξεως της χρήσεως, οι οποίοι την ημέρα της λήξεως της χρήσεως είναι μεν δουλευμένοι αλλά δεν είναι απαιτητοί, υπολογίζονται σύμφωνα με το ειδικό δελτίο του χρηματιστηρίου και καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 36.01 "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα", με πίστωση του λογαριασμού 76.01 "έσοδα χρεογράφων".

δ) Οι δουλευμένοι τόκοι των κατεχομένων την 1η Φεβρουαρίου 1991 τίτλων σταθερού εισοδήματος, θα υπολογισθούν με βάση τους ειδικούς πίνακες που έχει καταρτίσει για το σκοπό αυτό, το Χρηματιστήριο και, αφαιρούμενοι (αποχωριζόμενοι) από την αξία κτήσεως των οικείων τίτλων, θα καταχωρισθούν στην χρέωση των ίδιων, ως άνω τεταρτοβάθμιων υπολογαριασμών ("δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων"), για δε την τακτοποίησή τους θα ακολουθηθούν τα αναφερόμενα αμέσως προηγούμενα (περίπτ. γ').

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης