Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 108/1811/1992 Διευκρινίσεις για τη λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων και ορισμένα άλλα θέματα

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Γνωμ. 108/1811/1992
Διευκρινίσεις για τη λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων και ορισμένα άλλα θέματα

Γνωμ. 108/1811/1992 Διευκρινίσεις για τη λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων και ορισμένα άλλα θέματα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Διευκρινίσεις για τη λογιστική παρακολούθηση υποκαταστημάτων και ορισμένα άλλα θέματα

Νο 108. Γνωμ. 1811/67021/1992

1. Οταν οι λογ/σμοί των υποκαταστημάτων που δεν έχουν καμία λογιστική αυτοτέλεια συναναπτύσσονται με τους λογαριασμούς του Κεντρικού, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στις παραγρ. 2.2.603, 2.2.703, 2.2.801 και 1.203 περίπτ. 4 (όπου και παράδειγμα) του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

2. Ειδικά για τα αποθέματα, η παρακολούθηση των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων γίνεται με τη δημιουργία σχετικών υπολογαριασμών κάτω από το λογαριασμό 94 "αποθέματα". Στους λογαριασμούς της Ομάδας 2 δεν είναι απαραίτητη η τήρηση ιδιαίτερη λογ/σμών για τα υποκαταστήματα. Εάν το επιθυμεί η επιχείρηση, δύνανται να αναπτύξει τους υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς "αγορές χρήσεως" σε "αγορές Κεντρικού", "αγορές υποκ/τος Α" κ.λπ. "Για τις μεταφορές αποθεμάτων με Δελτίο Αποστολής από Κεντρικό σε υποκατάστημα", εγγραφές γίνονται μόνο στην Αναλυτική Λογιστική, δηλαδή στους οικείους υπολογαριασμούς του 94.

3. Στην Ομάδα 2 υποχρεωτικοί λογαριασμοί είναι εκείνοι που έχουν υπογράμμιση (δηλαδή οι 20-26, ο 28 και οι 25.00-25.03). Η περαιτέρω ανάλυσή τους αφήνεται στην ευχέρεια των επιχειρήσεων, με τη ρητή, όμως, υποχρέωση, η ανάλυση να τελειώνει σε υπολογαριασμούς με τους τίτλους "αποθέματα απογραφής" και "αγορές χρήσεως" (βλ. παράγρ. 2.2.201 περίπτ. 2 και 3 του Γ.Λ.Σ.). Οι μερίδες αποθήκης (κατ' είδος, ποσότητα και αξία) τηρούνται κάτω από το λογαριασμό 94.

4. Οι εξαγωγές στις μερίδες (καρτέλες) αποθήκης καταχωρούνται με τιμές κόστους αγοράς ή παραγωγής, δεδομένου ότι οι πωλήσεις καταχωρούνται κατ' είδος στους λογαριασμούς της ομάδας 7 και μεταφέρονται (μέσω του 90.07) σε αρμόδιους υπολογαριασμούς του 96.

5. Οι μερίδες αποθήκης πρέπει να ενημερώνονται καθημερινά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και λοιπές διατάξεις (άρθρο 37 παρ. 1 κωδ. N.2190/1920), τους κανόνες της διαχειριστικής τάξεως, τις κοστολογικές ανάγκες κ.λπ. Οι πραγματοποιούμενες αγορές δύνανται να μεταφέρονται, από τους υπολογαριασμούς αξιών της Ομάδας 2 "αγορές χρήσεως", στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς αξιών του 94 και εφάπαξ, μόνο στο τέλος της χρήσεως, με ένα ποσό (συγκεντρωτικά) για κάθε υπολογαριασμό, δεδομένου ότι η ανάλυση βρίσκεται στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς της ομάδας 2.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης