Γνωμ. 115/1840/1992

Λογ/σμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται οι κινηματογραφικές ταινίες και οι αποσβέσεις τους

1 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
Λογ/σμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται οι κινηματογραφικές ταινίες και οι αποσβέσεις τους

Νο 115. Γνωμ. 1840/1992

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομ. 12.11.1992, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των γνωματεύσεών μας υπ' αριθμ. 904/1987 και 984/1988, στις οποίες περιλαμβάνονται τα θέματα που σας απασχολούν. Ειδικά το χρηματικό βραβείο, που αποκτήσατε σε φεστιβάλ κινηματογραφικών ταινιών θα το καταχωρήσετε σε σχετικό υπολογαριασμό, που θα ανοίξετε κάτω από τον πρωτοβάθμιο 75 "έσοδα παρεπόμενων ασχολιών".

Taxheaven.gr