Γνωμ. 87/1659/1991

Α) Αναγγελία εφαρμογής Ε.Γ.Λ.Σ. στη Δ.Ο.Υ. Β) Αλλαγή κωδικών λογ/σμών του Ε.Γ.Λ.Σ.

1 Ιαν 1991

Taxheaven.gr
Α) Αναγγελία εφαρμογής Ε.Γ.Λ.Σ. στη Δ.Ο.Υ.
Β) Αλλαγή κωδικών λογ/σμών του Ε.Γ.Λ.Σ.

Νο 87. Γνωμ. 1659/1991

α) Από το περιεχόμενο των ερωτημάτων σας συνάγεται ότι δεν πρόκειται για το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ), για το οποίο και μόνο είμαστε αρμόδιοι, αλλά για κάποιο λογιστικό σχέδιο κάποιας επιχειρήσεως και συνεπώς δεν έχουμε αρμοδιότητα.

β) Πάντως προκειμένου για την εφαρμογή του ΕΓΛΣ σας διευκρινίζουμε ότι: - εάν εφαρμόζεται υποχρεωτικά το Ε.Γ.Λ.Σ. βάσει του άρθρου 7 του Ν.1882/1990, η γνωστοποίησή του στην αρμόδια ΔΟΥ δεν έχει νόημα. - εάν εφαρμόζεται προαιρετικά, προβλέπεται απλή αναγγελία (όχι κοινοποίησή του) στην αρμόδια ΔΟΥ (άρθρο 2 Π.Δ. 1123/1980). - αλλαγή των κωδικών των λογαριασμών του ΕΓΛΣ δεν επιτρέπεται (ούτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, ούτε κατά την έναρξή της), γιατί αυτή είναι καθορισμένη.

Taxheaven.gr