Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 75/1510/1991 Λογιστική παρακολούθηση ειδών συσκευασίας

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 75/1510/1991
Λογιστική παρακολούθηση ειδών συσκευασίας

Γνωμ. 75/1510/1991 Λογιστική παρακολούθηση ειδών συσκευασίας

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστική παρακολούθηση ειδών συσκευασίας

Νο 75. Γνωμ. 1510/1991

α) Σύμφωνα με όσα ορίζονται με την παράγρ. 2.2.201 περίπτ. 3 υπό ια', 2.2.202 περίπτ. 2 και 5.215 περίπτ.13 του Ελληνικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), στους Λογ/σμούς 28 και 94.28 παρακολουθούνται τα είδη συσκευασίας που από τη φύση τους και το λειτουργικό προορισμό τους ανήκουν στην κατηγορία των αποθεμάτων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και τα οποία: - είτε δεν είναι επιστρεπτέα, γιατί πωλούνται μαζί με τα συσκευαζόμενα σε αυτά εμπορεύματα ή και ιδιαιτέρως, - είτε είναι επιστρεπτέα, οπότε για την παρακολούθησή τους χρησιμοποιούνται και οι λογ/σμοί 34.04 "πελάτες - εγγυήσεις ειδών συσκευασίας" και 30.07 "πελάτες αντίθετος λογ/σμός αξίας ειδών συσκευασίας" και όσα από αυτά αχρηστεύονται ή καταστρέφονται, διαγράφονται και η αξία κτήσεώς τους βαρύνει τα έξοδα πωλήσεως.

β) Τα επιστρεπτέα από τους πελάτες είδη συσκευασίας, των οποίων η παραγωγική ζωή είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποσβένονται τμηματικά (π.χ. φιάλες υγραερίου και οξυγόνου, σιδερένια βαρέλια, κοντέινερ, παλέττες), παρακολουθούνται στο Λογ/σμό 14.04 "μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς".

 γ) Η τήρηση αποθήκης για την παρακολούθηση των ειδών συσκευασίας δεν εξαρτάται από το εάν αυτά καταταγούν στα αποθέματα του κυκλοφορούντος ενεργητικού ή στα πάγιας μορφής είδη συσκευασίας, αλλά προκύπτει από τις ανάγκες της διαχειριστικής τάξεως καθώς και από τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

δ) Οπως αναφέρετε στην από 11.1.1991 επιστολή σας, τις γυάλινες φιάλες μπύρας και τα πλαστικά κιβώτια τα έχετε εντάξει, από της συστάσεως της εταιρίας σας, στην κατηγορία των πάγιων στοιχείων και τα υποβάλλεται σε τμηματική ετήσια απόσβεση με συντελεστή 30%. Εάν η τμηματική τους αυτή απόσβεση είναι σύμφωνη με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, μπορείτε να τα παρακολουθείτε σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς που θα ανοίξετε κάτω από το Λογ/σμό 14.04 "μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης