Γνωμ. 53/1290/1990

Χρησιμοποιούμενος πρωτοβάθμιος λογαριασμός της ομάδας 2 για την καταχώρηση ανεγειρόμενων κατοικιών προς πώληση

1 Ιαν 1990

Taxheaven.gr
Χρησιμοποιούμενος πρωτοβάθμιος λογαριασμός της ομάδας 2 για την καταχώρηση ανεγειρόμενων κατοικιών προς πώληση Νο 53. Γνωμ. 1290/1990

Οι ανεγειρόμενες κατοικίες προς πώληση εξομοιώνονται με τα παραγόμενα προϊόντα από βιομηχανική επιχείρηση, συνεπώς σωστά έχετε χρησιμοποιήσει τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 21 "προϊόντα έτοιμα και ημιτελή" του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου για την καταχώριση των κατά το τέλος της χρήσεως απώλητων και ημιτελών κατοικιών. Για να αποδίδει ο τίτλος του λογαριασμού 21 με απόλυτη σαφήνεια το περιεχόμενό του, μπορείτε να το συμπληρώσετε, προσθέτοντας μέσα σε παρένθεση σχετική διευκρίνιση (π.χ. "ακίνητα προς πώληση").

Εξυπακούεται ότι εφόσον υπάρχει αρμόδιος λογαριασμός δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του κενού πρωτοβάθμιου λογαριασμού 27.

Taxheaven.gr