Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 52/1286/1990 Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 52/1286/1990
Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Γνωμ. 52/1286/1990 Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Νο 52. Γνωμ. 1286/1990

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομηνίας 3.1.1990, σας γνωρίζουμε ότι η πλήρης εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου είναι ακόμα προαιρετική. Από τη χρήση 1987, όμως, εφαρμόζονται υποχρεωτικά (από τις ανώνυμες εταιρίες, τις Ε.Π.Ε. και τις κατά μετοχές ετερόρρυθμες) ορισμένα τμήματά του, στα οποία παραπέμπουν οι υποχρεωτικά εφαρμοζόμενες, από τη χρήση αυτή νέες διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" (νέα άρθρα 42γ, 42δ και 43 παράγραφοι 3 εδ. γ', 6 περ. ε', 7 εδ. α' και β' και 8 περ. β'), που προήλθαν από την εφαρμογή του νόμου αυτού προς τις διατάξεις της 4ης Οδηγίας της Ε.Ο.Κ.

Τα σπουδαιότερα από τα τμήματα του Γ.Λ.Σ. που εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τη χρήση 1987, είναι εκείνα που περιλαμβάνουν τα υποδείγματα ισολογισμού, λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως και πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, καθώς και τους κανόνες για το περιεχόμενο κ.λπ. των λογαριασμών τους και τη διαμόρφωση του λειτουργικού κόστους. Υπόψη και οι διατάξεις των νέων άρθρων 42β παράγρ. 6-8 και 43α παράγρ.2, με τις οποίες παρέχεται η ευχέρεια στις μικρού μεγέθους εταιρίες να δημοσιεύουν συνοπτικό ισολογισμό και να καταρτίζουν συνοπτικό προσάρτημα.
Για τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων αρμόδιων είναι η Οικονομική Εφορία της περιοχής σας ή το Υπουργείο Οικονομικών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης