Γνωμ. 65/1419/1990

Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί για την παρακολούθηση δοσοληψιών από πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών για λογαριασμό των εκδοτών

1 Ιαν 1990

Taxheaven.gr
Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί για την παρακολούθηση δοσοληψιών από πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών για λογαριασμό των εκδοτών

Νο 65. Γνωμ. 1419/1990

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσους από τους κενούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 50.90 - 50.99 χρειάζεσθε, για να παρακολουθείτε τις δοσοληψίες σας με τους εκδότες εφημερίδων και περιοδικών, που προκύπτουν από τις πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών που πραγματοποιείται για λογαριασμό τους. Τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς που θα χρησιμοποιήσετε, θα τους αναλύσετε σε τριτοβάθμιους κ.λπ. σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Taxheaven.gr