Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 50/1245/1989 Λογιστικός χειρισμός καταβαλλομένων οικονομικών ενισχύσεων για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 50/1245/1989
Λογιστικός χειρισμός καταβαλλομένων οικονομικών ενισχύσεων για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα

Γνωμ. 50/1245/1989 Λογιστικός χειρισμός καταβαλλομένων οικονομικών ενισχύσεων για μεταποιημένα αγροτικά προϊόν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστικός χειρισμός καταβαλλομένων οικονομικών ενισχύσεων για μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα

Νο 50. Γνωμ. 1245/1989

α) Σύμφωνα με την παράγρ. 2.2.708 περίπτ. 2 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του Π.Δ.1123/1980, όπως ισχύει), τα ποσά που χορηγούνται στην οικονομική μονάδα, με οποιοδήποτε τρόπο, από το Κράτος ή από Νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς που ελέγχονται από το Κράτος, για να πραγματοποιεί αυτή πωλήσεις ή άλλης μορφής εκμετάλλευση σε τιμές που για την ίδια θεωρούνται ασύμφορες, καταχωρούνται στην πίστωση του λογ/σμού 74.00 "Επιχορηγήσεις πωλήσεων".

β) Σύμφωνα με την παράγρ. 1.101 και 2.2.202 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.2190/1920, τα προερχόμενα από αγορά αποθέματα καταχωρούνται στους λογαριασμούς της Ομάδας 2 με την αξία κτήσεώς τους, η οποία αποτελείται από την τιμολογιακή αξία αγοράς τους, προσαυξημένη με τα ειδικά και άμεσα έξοδα αγοράς. Διευκρινίζεται ότι η τιμολογιακή αξία αγοράς είναι η αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς, απαλλαγμένη από τα ποσά φόρων που δεν βαρύνουν, τελικά, την επιχείρηση (όπως ο Φ.Π.Α.), καθώς και από τόκους που τυχόν καταβάλλει η επιχείρηση, των αποθεμάτων.
Η τιμολογιακή αξία κτήσεως αυτή μειώνεται με τις επιστροφές και τις χορηγούμενες από τους προμηθευτές εκπτώσεις για οποιαδήποτε αιτία (λόγω "τζίρου", έγκαιρης εξοφλήσεως, ελαττώματος του αγορασθέντος κ.λπ.) καθώς και με τυχόν άλλα μειωτικά της τιμολογιακής αξίας αγοράς κονδύλια, έτσι ώστε το τελικό χρεωστικό υπόλοιπο των επιμέρους λογαριασμών αποθεμάτων να αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία κτήσεως του οικείου αποθέματος.

γ) Σύμφωνα με όσα αναφέρετε στην επιστολή σας, με βάση τον κανονισμό 1599/84/5.6.1984 της Ε.Ο.Κ. "περί λεπτομερειών κανόνων για την εφαρμογή του συστήματος ενίσχυσης στην παραγωγή προϊόντων που έχουν μεταποιηθεί από οπωροκηπευτικά", στους μεταποιητές σταφίδας, που αγόρασαν από τους παραγωγούς τη σταφίδα στην καθορισμένη τιμή καταβάλλεται από την ΥΔΑΓΕΠ ένα καθορισμένο (κατά κιλό σταφίδας) ποσό ενισχύσεως, το οποίο -κατά τις απόψεις σας- "δεν είναι ούτε επιδότηση επί εξαγωγών ούτε οικονομική ενίσχυση επί διενερούμενων πωλήσεων, αλλά μέσο ενισχύσεως της παραγωγής".

Εφόσον τα καταβαλλόμενα από την ΥΔΑΓΕΠ ποσά καταβάλλονται για ενίσχυση της παραγωγής και συγκεντρώνουν τα προαναφερθέντα (υπό β') στοιχεία για να χαρακτηρισθούν ως μειωτικό στοιχείο της τιμολογιακής αξίας αγοράς, δύνασθε να καταχωρείτε τα ποσά αυτά:
α) στην πίστωση των οικείων λογαριασμών αποθεμάτων ή και στη χρέωσή τους ως αρνητικά κονδύλια,
β) ή στην πίστωση ιδιαίτερου δευτεροβάθμιου λογ/σμού, π.χ. του 20.97 ή 24.97, τιτλοφορούμενου "ενισχύσεις ΥΔΑΓΕΠ", τα ποσά του οποίου στο τέλος της χρήσεως θα μεταφέρονται στην πίστωση των οικείων λογαριασμών αποθεμάτων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης